Jakie mogą być rodzaje backupu?

Backup to proces, polegający na stworzeniu kopii bezpieczeństwa najważniejszych danych. Wykonuje się go, by uniknąć kłopotu w razie awarii lub celowego usunięcia danych. Dzięki takiemu zabiegowi nawet w przypadku utraty danych nasza firma lub instytucja jest w stanie dalej funkcjonować, po prostu odtwarzając je z nośnika, na którym zostały zabezpieczone.

technology-computer-chips-gigabyte-1024x683Przyjmuje się, że backupu danych można dokonać na trzy różne sposoby. Pierwszym z nich jest kopia pełna – jak sama nazwa mówi polegająca na skopiowaniu wszystkich dostępnych plików. To rozwiązanie wygodne podczas odzyskiwania danych, gdyż wiemy, że zabezpieczony mamy każdy plik. Niestety, wykonanie takiego backupu zajmuje bardzo dużo czasu, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą bazą danych.

Drugim rodzajem backupu jest kopia przyrostowa – polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które utworzono lub zmodyfikowano od momentu utworzenia poprzedniej kopii (przyrostowej lub pełnej). Gdy chcemy odzyskać dane, należy po kolei odtwarzać wszystkie wykonane wcześniej kopie. To rozwiązanie znacznie skraca zrobienie backupu, musimy jednak pamiętać, że pierwszą wykonaną kopią powinna być kopia pełna.

Kopia różnicowa to trzeci rodzaj backupu. Tak jak w przypadku przyrostowej, również i tutaj kopiowane są pliki, które utworzono lub zmodyfikowano od momentu utworzenia ostatniej kopii. Różnica między nimi polega jednak na tym, że jeśli pliki były już wcześniej umieszczone w kopii różnicowej, będą one ponownie zarchiwizowane (w kopii przyrostowej archiwizuje się tylko pliki, które pojawiły się po wykonaniu ostatniej kopii). Dzięki temu do odzyskania danych wystarczy tylko wykonana jako pierwsza kopia pełna oraz ostatnia kopia różnicowa.

ZAMÓW ROZMOWĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

×