Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji to jeden z podstawowych rodzajów informatycznych, które wykonujemy u naszych klientów. Jest działaniem określającym faktyczne bezpieczeństwo systemu informatycznego. Weryfikacja obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne infrastruktury IT. Służy wykryciu potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie narażona jest konkretna organizacja.

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Audyt bezpieczeństwa informacji to specjalistyczna usługa, która dokonuje oceny poziomu bezpieczeństwa informatycznego w firmie. Wskazuje na potencjalne ryzyko, które wiąże się z ujawnieniem lub utratą danych przechowywanych w systemie informatycznym firmy.

Obszary, które obejmuje przeprowadzany przez nas audyt bezpieczeństwa informacji, to:

 • Organizacja i administracja
 • Logowanie i monitoring
 • Zarządzanie dostępem
 • Zarządzanie oprogramowaniem
 • Zarządzenie systemami na stacjach roboczych
 • Ochrona antywirusowa
 • Kontrola odwiedzających
 • Ogólne bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Kontrola dostępu
 • Ciągłość działania
 • System kopii bezpieczeństwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Uprawnienia administratorskie

Audyt bezpieczeństwa informacji wskazuje obszary, które wymagają zastosowania silnych zabezpieczeń IT.

Firma Virtline dba o bezpieczeństwo danych w wielu firmach

Weryfikacja bezpieczeństwa informacji za pomocą audytu nie opiera się tylko na sprawdzeniu aktualnego stanu działania infrastruktury IT i posiadanych zabezpieczeń. Po jego wykonaniu, firma otrzymuje szczegółowy raport zawierający szereg rekomendacji, które stanowią dużą pomoc dla osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo. Wskazuje potencjalne zagrożenia i proponuje wdrożenia rozwiązań IT, dzięki którym firma będzie mogła rozwijać się efektywnie i przede wszystkim bezpiecznie.

Porady zawarte w raporcie pozwalają wytyczyć ustandaryzowany plan działania w firmie na kolejne miesiące, a nawet lata. Zwłaszcza w zakresie zarządzania incydentami.

Przydatne okazują się w tym celu szkolenia dotyczące procedur i polityk bezpieczeństwa, dzięki którym zwiększona zostaje świadomość zagrożeń wśród pracowników.