Audyt sieci

Audyt sieci to szczegółowe badanie infrastruktury IT, pozwalające na identyfikację i zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Zapewniamy kompleksową ochronę Twojej sieci, minimalizując ryzyko ataków i zapewniając bezpieczeństwo danych.

Audyt sieci to kompleksowa usługa informatyczna.

Audyt sieci sprawdza całą sieć teleinformatyczną. Celem audytu jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa, niezawodności oraz wydajności sieci. Ustalamy słabe punkty w infrastrukturze sieciowej, wyszukujemy wąskie gardła, opóźnienia i niepoprawnie działające usługi.

Składa się z następujących działań:

Szczegółowe testy bezpieczeństwa sprzętu sieciowego

Analiza konfiguracji komputerów

Analiza zastosowanego sprzętu sieciowego (HUB’y, Switch’e, Router’y)

Sprawdzenie rodzaju zastosowanego firmware’u w urządzeniach

Analiza budowy i funkcjonowania sieci komputerowej

Przebadanie architektury sieci pod kątem bezpieczeństwa

Testowanie systemu firewall

Analiza konfiguracji systemu zabezpieczeń firewall

Szczegółowy skaning usług udostępnianych przez chronioną sieć

Próby ominięcia lub destabilizacji systemu firewall

Wykorzystanie błędów implementacji protokołów sieciowych celem uzyskania dostępu do chronionej sieci

Wykorzystanie błędów konfiguracyjnych celem uzyskania dostępu do chronionej sieci

Nasłuchiwanie na portach

Określenie wszystkich udostępnianych usług pracujących w protokołach TCP, UDP, ICMP

Wyszukanie działających wirusów

Test systemu obsługi poczty

Analiza konfiguracji serwera pocztowego

Wskazanie potencjalnych błędów mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu

Test SPAM-u

Audyty informatyczne sprawdzają poziom zabezpieczeń sieci IT

Po przeprowadzeniu audytu sieci przygotowujemy dla klienta precyzyjny raport, w którym wymieniamy pozytywne i negatywne aspekty w działaniu infrastruktury sieciowej. Przedstawiamy szczegółowy plan modernizacji sieci pod kątem wykrytych nieprawidłowości. Sugerujemy rozwiązania, które doprowadzą do optymalizacji prac i zwiększenia wydajności działania sprzętu sieciowego.