Testy penetracyjne sieci

Nasze testy penetracyjne sieci to kompleksowa ocena zabezpieczeń infrastruktury IT, identyfikująca potencjalne słabości i zapewniająca rekomendacje do ich usunięcia, wzmacniając obronę przed atakami zewnętrznymi.

Testy penetracyjne sieci

Testy penetracyjne sieci to metoda służąca do analizy bezpieczeństwa systemu informatycznego. Przeprowadzane są w celu sprawdzenia poprawności zabezpieczeń funkcjonujących w ramach zdefiniowanych segmentów sieci teleinformatycznej. Nasi inżynierowie wykonując testy bezpieczeństwa, weryfikują szczelność i odporność sieci firmowej na nieupoważnione ingerencje – pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.

Weryfikacja zabezpieczeń sieci IT przy użyciu testów penetracyjnych

Virtline wykonuje testy dwuetapowo:

Poddajemy sieć automatycznemu skanowaniu przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Sprawdzamy poziom bezpieczeństwa w sposób manualny.

Usługi dostępne w Internecie poddajemy symulacjom ataków z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji oraz exploitów. Każdy z testów jest zakończony przygotowaniem szczegółowego raportu, który przekazujemy klientowi. Omawiamy szczegółowe każde zalecenie. Raport zawiera wykaz wykrytych niezgodności wraz z rekomendacjami, zawierającymi opis zabezpieczenia luk w systemie bezpieczeństwa IT. Specjaliści z firmy Virtline przeprowadzają analizę ruchu w sieci oraz sprawdzają działanie urządzeń sieciowych.

Automatyczne skanowanie:

Skanowanie podatności (w tym IPv4/IPv6/sieci hybrydowe).

Wykrywanie podatności bez uwierzytelnienia.

Wyszukiwanie błędów w konfiguracji systemu.

Wyszukiwanie przestarzałego, niewspieranego oprogramowania.

Wyszukiwanie domyślnych haseł/kont typu gość.

Wykonanie testu siły hasła (atak brute-force).

Skanowanie urządzeń sieciowych:

  • Firewalle
  • Routery
  • Switche (Juniper, Check Point, Cisco itp.)
  • Drukarki
  • Dyski sieciowe

Analiza oceny ryzyka w oparciu o pięć poziomów dotkliwości (Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski, Informacyjny).

Manualne testy penetracyjne sieci:

Identyfikacja systemu za pomocą dostępnych serwisów sieciowych (np. WWW, SMTP, FTP, Telnet).

Rozpoznanie dostępnych z obszaru Internetu komputerów i urządzeń sieciowych.

Wykrycie rodzaju i wersji systemów operacyjnych oraz oprogramowania używanego przez pracowników firmy.

Penetracja systemu za pomocą skanerów portów TCP i UDP oraz skanerów zabezpieczeń powszechnie stosowanych przez hakerów.

Analiza topologii sieci komputerowej widzianej z Internetu.

Symulacja włamań.

Analiza otrzymanych wyników z aplikacji skanującej pod kątem przygotowania symulacji włamań.

Ocena odporności zabezpieczeń systemu na ataki destrukcyjne za pomocą profesjonalnych narzędzi.

Ocena poprawności reakcji systemu zabezpieczeń na wykonywane ataki.

Analiza bezpieczeństwa systemu zaporowego Firewall.

Analiza wyników testu penetracyjnego pod kątem oceny zagrożenia integralności systemu oraz możliwości dostępu do danych przez osoby nieupoważnione.

Wzmocnienie Ochrony Przed Cyberzagrożeniami

W kontekście rosnącej liczby cyberataków, testy penetracyjne sieci stanowią kluczowy element w strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Przez symulowanie ataków hakerskich, Virtline umożliwia organizacjom zidentyfikowanie potencjalnych słabych punktów w ich infrastrukturze IT przed tym, jak zostaną one wykorzystane przez cyberprzestępców. To proaktywne podejście do bezpieczeństwa informacji pozwala nie tylko zabezpieczyć cenne dane, ale również zwiększyć świadomość i gotowość organizacji na ewentualne próby ataków.