Bezpieczeństwo

Jak przebiega profesjonalne zarządzanie ryzykiem?

Jak przebiega profesjonalne zarządzanie ryzykiem?

Nasze kilkuletnie doświadczenie w obsłudze firm pozwala nam stwierdzić, że spora część pracowników nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania zasobami firmowymi. Dodatkowo kierownictwo nie zdaje sobie wielokrotnie sprawy z występujących problemów podczas realizacji codziennych zadań, m.in. związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników, które może wpłynąć na zakłócenie ciągłości działania biznesowego. Dlatego profesjonalne zarządzanie ryzykiem IT powinno zostać szczegółowo omówione na forum firmy, aby wskazać rozwiązania, które pozwolą uchronić się przed licznymi zagrożeniami.

Badania wskazują, że profesjonalne zarządzanie ryzykiem nie jest powszechnie praktykowane w firmach

32% badanych pracowników przyznało się do popełnienia choć jednego krytycznego błędu.

14% pracowników podjęło ryzykowną decyzję, która wiązała się z poniesieniem kosztów przez firmę.

50% pracowników sądzi, że ryzykowne sytuacje są wpisane w zakres zarządzania biznesem i że są one praktycznie niemożliwe do uniknięcia.

Ochrona poufnych danych w wielu firmach jest niestety niewystarczająca. Mimo zdarzających się problemów w zarządzaniu procesami biznesowymi, doświadczenia ataku hakerskiego czy wycieku danych nie są podejmowane decyzje sprzyjające ich zniwelowaniu lub zminimalizowaniu potencjalnych skutków. Błędy popełniają zarówno pracownicy, którzy nie przestrzegają polityk i procedur bezpieczeństwa, jak i kierownictwo, które nie wprowadza adekwatnych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń. Odnoszą się one nie tylko do działalności prowadzonej w Internecie – zagrożenia mogą dotknąć również lokalnych zasobów firmowych, które nie są powiązane z siecią.

Jakie zachowania pracowników sprzyjają wystąpieniu zagrożenia, m.in. atakiem na dane biznesowe?

34% pracowników korzysta z tego samego hasła do wielu kont/platform.

27% pracowników nie blokuje komputera przed odejściem od stanowiska pracy.

18% pracowników przechowuje hasła do kont/programów/platform/poczty w widocznym, ogólnie dostępnym miejscu.

Profesjonalne zarządzanie ryzykiem, czyli jak przeciwdziałać takiemu zachowaniu?

Istnieje wiele możliwości. Jedną z nich są szkolenia z zakresu bezpiecznego zarządzana firmą. Warto je rozpocząć od pracowników najbardziej zagrożonych ryzykiem ataku, a następnie wprowadzić szkolenia uświadamiające o zagrożeniu na kolejne grupy pracowników. Każdy nowy pracownik powinien zostać zapoznany z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych. Szkolenia nie powinny ograniczać się tylko do jednorazowego zapoznania pracowników z tematyką bezpiecznego i profesjonalnego zarządzania ryzykiem IT. Powinny objąć również praktyczne wykorzystanie rozwiązań służących do ochrony przed atakami.

Pracownicy muszą być na bieżąco zorientowani w obszarze zagrożeń, które są skierowane na systemy komputerowe oraz być szkoleni z odpierania coraz bardziej udoskonalonych metod odpierania ataków. Dodatkową pomoc stanowią materiały udostępniane w sieci i dystrybuowane przez firmy, które specjalizują się w świadczeniu usług informatycznych w zakresie bezpieczeństwa IT. Pracownicy mogą zostać również poddani testom socjotechnicznym, czyli weryfikacji, która pozwoli rozpoznać poziom ich wiedzy oraz umiejętności w odpieraniu ataków i rozpoznawaniu manipulacji, które mają na celu wyciągnięcie poufnych danych.

Szkolenia dla każdego pracownika z zakresu bezpieczeństwa IT

Szkolenia z zakresu socjotechniki radzimy prowadzić zwłaszcza dla pracowników, którzy mają styczność z danymi klientów, know-how, patentami, które stanowią tajemnicę biznesową firmy i których przejęcie może spowodować istotne zawahanie dla jej poprawnego działania. Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” odnosi się do obszaru ochrony przedsiębiorstwa przed potencjalnymi atakami. Pracownicy powinni zatem wiedzieć, jakie zagrożenia mogą wystąpić oraz jakich zasad należy przestrzegać, żeby ich uniknąć. W tym zadaniu pomogą nasi specjaliści, którzy szczegółowo omówią, jakie rozwiązania wprowadzić, aby zapewnić profesjonalne zarządzanie ryzykiem IT wewnątrz firmy.