Bezpieczeństwo

Triada bezpieczeństwa – jak zapewnić niezawodność, dostępność i integralność danych

Triada bezpieczeństwa – jak zapewnić niezawodność, dostępność i integralność danych

Niezawodność, dostępność i integralność to tzw. triada bezpieczeństwa. Te pojęcia łączą się ze sobą, ale każde spełnia inną funkcję w zakresie utrzymania ciągłości działania biznesu. Co oznacza każde z tych pojęć?

Triada bezpieczeństwa – stabilność i odporność firmy przed zagrożeniami

Niezawodność wskazuje jak często dochodzi do awarii technicznych. Szacowany jest za pomocą tego wskaźnika czas pomiędzy kolejnymi awariami, czyli częstotliwość ich występowania na przestrzeni czasu.

Dostępność oznacza czas, jaki jest niezbędny do poradzenia sobie z potencjalnymi lub autentycznymi zagrożeniami przez osoby techniczne.

Integralność odnosi się do nienaruszalności danych. Dane są integralne, jeśli istnieje możliwość ich odtworzenia dokładnie w ten sam sposób, jaki zostały zapisane w systemie.

Triada bezpieczeństwa wyznacza cele do spełnienia przez system informatyczny, aby był dostępny 24/7 i jak najrzadziej dochodziło do zaburzeń w jego działaniu. Wystarczy złamanie choć jednej zasady, aby doszło do zaburzenia sprawności działania systemu. Powodem może być wyciek danych, atak phishingowy czy zawirusowanie systemu. Dlatego tak ważne jest prowadzenie prewencyjnych działań, zwłaszcza monitorowania poprawności integrowania się i funkcjonowania wszystkich komponentów infrastruktury IT.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa wyszukują luki w zabezpieczeniach, aby utrzymać niezawodność, dostępność i integralność danych.

Eksperci, na co dzień zajmujący się rozwiązaniami informatycznymi z zakresu bezpieczeństwa informacji, weryfikują w firmach podatność systemu informatycznego na szkodliwe działania cyberprzestępców. Wskazują również na błędy ludzkie i błędy techniczne, które również prowadzą do zaburzenia triady bezpieczeństwa. Działają według obowiązujących procedur bezpieczeństwa, dzięki czemu minimalizują ryzyko wystąpienia awarii oraz ataków.

Aby nie doszło do zaburzenia poufności danych, a tym samym nie nastąpiło ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzane i uaktualniane są w firmach mechanizmy kontrolne. Istotną rolę odgrywają również zasady udzielania dostępu do zasobów firmowych. Dane biznesowe powinny być chronione w taki sposób, aby cyberprzestępcy mieli utrudniony dostęp do ich pozyskania i zmodyfikowania. Najlepiej, jeśli będą zaszyfrowane.

Poufność może zostać naruszona na skutek stosowania podsłuchu czy błędu ludzkiego.

Rozwiązania technologiczne chronią przed atakami i zapewniają poprawność i autentyczność danych. Triada bezpieczeństwa to wyznaczniki rozsądnego i bezpiecznego działania w biznesie. Każda firma może oczywiście wybrać inne nastawienie do dostępności, integralności i poufności danych. Dla jednych najważniejsze będzie utrzymanie poufności i integralności danych, aby pozostały w niezmienionej formie i były możliwe do identyfikacji. Dla innych natomiast ważniejsze będzie utrzymanie dostępności, aby usługi były realizowane szybko i sprawnie, a użytkownicy nie zgłaszali problemu z realizacją usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu bezpieczeństwa, które zapewnią utrzymanie ciągłości działania w firmie, zgodnie z triadą bezpieczeństwa.