Bezpieczeństwo

Usługi informatyczne – synchronizacja i bezpieczeństwo

Usługi informatyczne – synchronizacja i bezpieczeństwo

Urządzenia i usługi informatyczne można ze sobą połączyć bez względu na lokalizacje, czyli tzw. rozproszenie zasobów IT. Informatycy analizują poprawność działania połączonych ze sobą usług, dbają o ich bieżące aktualizacje oraz szybkość wymiany danych. Synchronizacja i dostosowanie do siebie usług informatycznych decyduje o ciągłości i efektywności działania firmy, dlatego tak ważna jest stała kontrola nad następującymi zasobami i ich bieżące zarządzanie.

Usługi informatyczne są monitorowane w celu utrzymania ciągłości działania

  1. Infrastruktury informatycznej: sieci, serwery, pamięci masowej, które służą do pracy na danych i komunikacji między różnymi urządzeniami.
  2. Infrastruktury do łączności: okablowanie sieciowe i połączenia między urządzeniami.
  3. Infrastruktury fizycznej: urządzenia odpowiadające za zasilanie, chłodzenie, wilgotność w serwerowni lub pomieszczeniach biurowych.
  4. Infrastruktury aplikacyjnej: oprogramowania biznesowe i aplikacje (komercyjne, open-source, dedykowane).

Problemem dla wielu firm jest wprowadzenie i zsynchronizowanie ze sobą rozwiązań cyfrowych. Internet Rzeczy wymaga zmiany podejścia do zarządzania biznesem. Dotychczas niepołączone ze sobą komponenty infrastruktury nie będą ze sobą współpracować, jeśli nie zostały dostosowane do pracy w ramach jednego systemu informatycznego lub całej infrastruktury IT (w wielu firmach bardzo złożonej).

Nawet 99% problemów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informatycznego następuje wskutek indywidualnego błędu pracownika. Aby zapewnić ochronę usług sieciowych, niezbędne jest zatem profesjonalne skonfigurowanie zapory sieciowej oraz prowadzenie bieżących szkoleń dla zespołu. Technologie zmieniają się tak szybko, że wymagają pogłębiania wiedzy oraz bieżącej obsługi w celu przewidywania niestabilności i jak najszybszemu reagowaniu na nie.

Wśród zasad zarządzania usługami informatycznymi wymienia się:

  • Określenie metod wykrywania luk w systemie bezpieczeństwa i analizowania szkodliwości przesyłanych plików.
  • Wyznaczenie zasad ochrony zasobów, tj. skanowanie portów czy rozpoznawanie i odpieranie ataków.
  • Metody do rozpoznawania użytkowników logujących się do systemu/aplikacji.
  • Techniki identyfikowania urządzeń i poprawności połączeń występujących pomiędzy nimi.

Aby firma działała sprawnie, potrzebuje stałej kontroli nad działaniem usług informatycznych. Bieżący monitoring komponentów infrastruktury IT pozwala uniknąć zastojów w prowadzonych pracach oraz zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Synchronizacja usług informatycznych pozwala połączyć ze sobą wybrane komponenty infrastruktury IT, co przekłada się na szybszy przepływ danych i elastyczne zarządzanie nimi. A co za tym idzie, każdy pracownik uzyskuje dostęp do aktualnych danych, które są przetwarzane w bezpieczny sposób.