Monitoring IT

Serwery każdego dnia przetwarzają olbrzymie ilości danych. Człowiek nie jest w stanie samodzielnie nadążyć za wszystkimi zmianami, które na nich zachodzą. Nasi inżynierowie zalecają wdrożenie systemu monitoringu IT na każdym serwerze.

Dzięki takiemu rozwiązaniu kontrolują wydajność urządzeń sieciowych oraz weryfikują sprawność działania sprzętu i aplikacji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów technicznych, podejmują natychmiastową reakcję.

Wdrożenie monitoringu IT

Specjalizujemy się we wdrożeniach opartych o środowiska Nagios, Cacti i Zabbix, Oferujemy klientowi zarówno wersje komercyjne oprogramowania, jak i darmowe (open source).

Monitoringiem możemy objąć sieć, urządzenia sieciowe, aplikacje i serwery. Jako usługę komplementarną do wdrożeń IT proponujemy również objęcie nadzorem istniejącego monitoringu.

Monitoring systemów informatycznych służy do:

1. Przewidywania wystąpienia awarii.

2. Przyspieszenia reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

3. Automatycznego podejmowania działań z poziomu systemu.

4. Wysyłania powiadomień do administratora danych w formie SMS lub e-mail.

Monitoring IT pozwala na bieżącą obserwację działania sprzętu i aplikacji w firmie.

Monitoring infrastruktury IT w firmie obejmuje:

  • Monitoring serwerów i monitorowanie komputerów
  • Monitorowanie usług (SMTP, HTTP, POP3, NNTP, SNMP, ICMP, FTP, SSH, itp.)
  • Kontrola obciążenia CPU, ilości przestrzeni wolnej na dyskach oraz wykorzystania pamięci RAM
  • Pomiar wilgotności i temperatury w serwerowni oraz poprawności działania torów zasilania
  • Wykrywanie prób ataku na sieć firmową
  • Badanie poprawności przebiegu procesu typu End Of Day
  • Weryfikacja czasu pracy personelu
  • Monitorowanie dostępności SLA
  • Monitorowanie poprawności wykorzystania kopii bezpieczeństwa.