Bezpieczeństwo

Analiza bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie

Analiza bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie

Nasze urządzenia elektroniczne, w ramach których przetwarzamy dane, są szczególnie narażone na ataki hakerskie. Do wysokiego ryzyka należy zaliczyć komputery, serwery, tablety oraz smartfony. Analiza bezpieczeństwa pozwala ocenić podatność systemu na zagrożenia. Wskazuje rekomendacje optymalnych działań. 

Celem wykluczenia ryzyka utraty danych przeprowadza się następujące etapy analizy bezpieczeństwa:

1. Weryfikacja zdarzeń powtarzających się.

W systemie IT należy określić długość występowania i częstotliwość pojawienia się zdarzeń o zwiększonym ryzyku. Do czynników zagrożenia możemy zaliczyć np. zbyt dużą liczbę prób błędnego zalogowania się do panelu webowego.

2. Wykrywanie nierozpoznanych problemów.

Opiera się na opracowaniu szczegółowego planu bezpieczeństwa wskazującego właściwe kroki, które będą podejmowane w celu utrzymania stabilności oraz wydajności systemów komputerowych i bezpieczeństwa IT. W szczególności w aspekcie rozpoznawania i zapobiegania rozprzestrzenieniu się błędów czy zawirusowanych aplikacji oraz plików.

3. Reagowanie na nieprawidłowe wykonywanie poleceń przez użytkowników.

4. Testowanie podatności systemu na zdarzenia odbiegające od przyjętych norm.

Analiza bezpieczeństwa – najczęściej wybierane modele.

Analiza heurystyczna oraz modelowanie procesów w oparciu o ustalone wzorce zagrożeń cieszą się największą popularnością. Służą do weryfikacji poziomu zabezpieczeń infrastruktury IT.

Analiza heurystyczna składa się z kilku etapów, których realizowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w firmie. Można wśród nich wymienić:

weryfikację podejrzanego programu w izolowanym środowisku;

sprawdzenie kodu zabezpieczeń plików, które są pobierane z sieci;

zatrzymywanie procesów i działania aplikacji, które są szczególnie narażone na oddziaływanie wirusów;

odnajdywanie anomalii, w tym metamorfozy lub nietypowej, odbiegającej od normy budowy plików.

Zwiększenie ochrony danych oznacza stabilność funkcjonowania firmy na rynku, zwłaszcza w obliczu silnie rosnącej konkurencji. W rezultacie przekłada się na wyższe obroty finansowe. Zalecamy szczególną uwagę przyłożyć do przeprowadzania analizy lejów systemów krytycznych, również w systemach publicznych. Stosowanie się do zasad przedstawionych w artykule z pewnością przełoży się na wyższy poziom bezpieczeństwa informacji. W rezultacie zaś firma zyska prestiż i wzmocni wskaźnik zaufania wśród kluczowych klientów, którzy zyskają pewność, że ich dane są silnie zabezpieczone.