Bezpieczeństwo

Archiwizacja danych komponentem bezpieczeństwa informacji

Archiwizacja danych komponentem bezpieczeństwa informacji

Archiwizacja danych to jeden ze sposobów na zachowanie bezpieczeństwa informacji w firmie. Opiera się na tworzeniu kopii bezpieczeństwa i możliwości ich szybkiego użycia po ewentualnej awarii technicznej lub utracie istotnych plików, folderów czy systemów. Takich sytuacji może być naprawdę sporo – błąd ludzki w trakcie operacji nad danymi, nieodpowiednie przepięcie wewnętrznej infrastruktury informatycznej czy wydarzenie losowe, tj. pożar czy powódź.

Co ważne, kopia zapasowa nie dotyczy tylko stacji roboczych. Tworzy się ją również w celu zabezpieczenia dysków, serwerów czy prywatnych laptopów.

Jakie korzyści odniesie firma dzięki archiwizacji informacji?

  •  Ochronę przed utratą ważnych informacji.
  •  Zabezpieczenie przed poniesieniem kosztów finansowych.
  • Wyeliminowanie błędów w zapisie.
  •  Zminimalizowanie możliwości nadpisania informacji.

Polityka wykonywania backupu to standard, który powinna wprowadzić każda firma. Wytwarzanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa według określonego schematu przyczyni się do zwiększenia efektywności. Zapewni również zwiększenie efektywności i ciągłość działania firmie.

Co możemy zagwarantować w ramach usługi archiwizacja danych?

  • Ustalenie RPO i RTO

RPO – akceptowalny poziom utraty danych w określonym czasie.

RTO – czas, w ramach którego podejmiemy działanie i przywrócimy proces do sprawnego działania po wystąpieniu awarii.

  • Wykonywanie cyklicznych aktualizacji
  • Okresowe odtwarzanie backupu
  • Przeprowadzenie kompresji danych
  • Deduplikacja archiwizowanych danych, aby zapobiec utracie miejsca do przechowywania danych.
  • Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i wydajności działania systemu za pomocą audytów.