Bezpieczeństwo

Audyt zabezpieczeń w firmie – weryfikacja, analiza, raport

Audyt zabezpieczeń w firmie – weryfikacja, analiza, raport

W ramach usługi administracja infrastrukturą IT bardzo ważny obszar stanowi wykonywanie audytów informatycznych. Do najczęściej przeprowadzanych należy weryfikacja i analiza działających urządzeń sieciowych – audyt zabezpieczeń. Wyniki testów bezpieczeństwa, integralności i efektywności sprzętu zawiera szczegółowy raport poaudytowy.

Dlaczego warto zdecydować się na cykliczny audyt zabezpieczeń w infrastrukturze firmowej?

Wykonanie audytu systemów i sieci wiąże się z szeregiem czynności, które wykonywane są w sposób etapowy. Począwszy od zebrania informacji na temat urządzeń, aplikacji i dostępnej infrastruktury sieciowej w firmie. Następuje testowanie bezpieczeństwa, wydajności sprzętu, przepustowości sieci, sprawności działania aplikacji, siły posiadanych haseł i łatwości przełamania barier ochronnych.

Kolejnym istotnym krokiem (po dogłębnej analizie aktywnych usług – audyt przedwdrożeniowy) jest sporządzenie raportu dotyczącego zalecanych usprawnień, modyfikacji systemu oraz niezbędnych wdrożeń. Świadomość wprowadzanych zmian jest na tym etapie bardzo ważna. Firma decydująca się na usługi audytowe musi zrozumieć, że sama weryfikacja poprawności działania infrastruktury IT niewiele wnosi, jeśli nie zostaną wprowadzone poprawki. Na tym etapie należy określić projekt zmian, który obejmie zakres przeprowadzonych czynności i ich wycenę.

Weryfikacja zabezpieczeń IT i jej dogłębna analiza wskazuje firmie, jakie dalsze kroki powinna podjąć.

Najczęściej przedsiębiorstwa wyrażają obawy o działanie sprzętu. W tym konieczne aktualizacje i upgrady. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby audyt sprzętu (stacji roboczych, drukarek, routerów, backupów, itd.) przebiegł w sposób dokładny i precyzyjny. Najlepiej przy pomocy specjalistów ds. bezpieczeństwa IT.

W zakresie profesjonalnej administracji siecią i systemami IT zamieszcza się również usługę monitorowania środowiska. Dzięki bieżącej obserwacji usług specjaliści oceniają stan funkcjonowania infrastruktury informatycznej, a także obserwują tempo zmian wprowadzonych po audycie informatycznym i ich wpływ na kompleksową działalność biznesową firmy.