Bezpieczeństwo

Cyberprzestępcy nie odpuszczają!

Cyberprzestępcy nie odpuszczają!

Dlatego Unia Europejska wystąpiła z propozycją utworzenia organu do spraw cyberprzestrzeni. Głównym celem jej powołania byłoby ustalanie wspólnych narzędzi do przeciwdziałania atakom, zwłaszcza tym o globalnym zasięgu. Aby cyberprzestępcy mieli zmniejszone pole i siłę oddziaływania na świat biznesu i polityki. Zwłaszcza na rozprzestrzenianie w nim licznych zagrożeń.

Cyberprzestępcy nie próżnują i wciąż atakują

Cyberprzestępcy silnie naruszają bezpieczeństwo firm, przedsiębiorstw publicznych oraz prywatnych użytkowników na całym świecie. Zwłaszcza w okresie pandemii został zauważony gwałtowny wzrost wskaźnika przeprowadzonych ataków. Unia Europejska chce, aby plany przeciwdziałania cyberprzestępcom przybrały wymiar wspólnotowy – aby reakcje na odpieranie ataków zostały wspólnie ustalone, a potencjalne ryzyko rozgłaszane pomiędzy organami państwowymi, które wejdą w skład jednostki. Powstaną zespoły eksperckie, które będą czuwać nad ogólnym poziomem bezpieczeństwa i będą monitorować możliwe zagrożenia. Jednocześnie pracując nad wprowadzeniem strategii przeciwdziałania kryzysom wywołanym działaniami cyberprzestępców.

Nad jakimi rozwiązaniami będą pracować eksperci ds. cyberbezpieczeństwa?

Organy państwowe, służby publiczne ścigające przestępców oraz przedsiębiorcy zaangażowani na rzecz walki z cyberprzestępcami to podmioty wskazywane jako docelowi członkowie jednostki ds. cyberprzestrzeni. Według planu Unii Europejskiej, ich praca miałaby się opierać na współpracy w ramach wirtualnej platformy. Eksperci będą dyskutować na temat proponowanych rozwiązań ochronnych i wspólnie rozwiązywać problemy. Analizując przy tym skutki dokonanych ataków oraz wskazując na adekwatne techniki obronne wobec konkretnych form ataków.

Wspólne projekty mają objąć opracowanie technik:

  1. Wykrywania potencjalnych ataków.
  2. Zapobiegania rozprzestrzeniania się ataków.
  3. Powstrzymania szkodliwych skutków ataku w firmie.

Jaki problem występuje w cyberprzestrzeni?

Organy państwowe, a także spora część przedsiębiorstw, nie wykazują inicjatywy do współpracy. Zamiast zwrócić się z prośbą o pomoc czy ostrzegać przed silnym wrogiem, jakim jest cyberprzestępca, częściej działają w pojedynkę. Dlatego tak ważne jest wspólne ustalanie kroków ochrony przed cyberprzestępcami.

Niezbędne jest również dzielenie się wiedzą na temat rozwiązań usprawniających wykrywanie i zapobieganie atakom. W ramach platformy ma więc pojawić się funkcja ostrzegania przed konkretnym przypadkiem działania cyberprzestępcy oraz rozpowszechniania informacji wśród członków jednostki o zaistniałym incydencie. Planowane wprowadzenie jednostki ds. cyberbezpieczeństwa ma nastąpić do czerwca 2023 r. Plany są więc konkretne, jednak na realizację wspólnej platformy należy jeszcze trochę poczekać.