Bezpieczeństwo

Czy maszyny wirtualne są w stanie zastąpić człowieka?

Czy maszyny wirtualne są w stanie zastąpić człowieka?

Raport the „Future of Jobs” wskazuje, że do 2025 r. roboty (maszyny wirtualne wyposażone w sztuczną inteligencję) obejmą aż 75 mln stanowisk na całym świecie. Nie zastąpią co prawda zadań związanych ze strategicznym rozwiązywaniem problemów, lecz pozwolą na zsynchronizowanie wykonywania rutynowych czynności. Usprawnią przebieg procesów produkcyjnych, analitycznych i transmisyjnych.

Wiedza techniczna i kreatywne myślenie

Według kierowników korporacji, które przodują we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań IT, miękkie kompetencje staną się priorytetowe przy zatrudnianiu nowych pracowników. Wśród nich wymieniane są: kreatywne myślenie, zdolność do pracy w grupie (negocjowanie, swoboda komunikacji), nastawienie na doskonalenie pozyskanych umiejętności, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Wzrośnie zapotrzebowanie na następujące kompetencje w działach IT:

programowanie;

business intelligence – umiejętna analiza i przetwarzanie danych;

data science – tworzenie algorytmów i systemów w odniesieniu do zbiorów danych.

Szczególna uwaga w działach IT zostanie zwrócona na zarządzanie projektami w zgodzie z najwyższymi standardami, m.in. ITIL i AGILE. Wykonywanie zadań według przyjętych norm, wyznaczonych ról i nałożonych obowiązków, pozwala na sprawne wywiązywanie się z zadeklarowanych przez firmę terminów. Dynamiczny rozwój rynku IT będzie wiązał się również z usprawnianiem i udoskonalaniem oprogramowania i aplikacji.

Maszyny wirtualne wykorzystują procesy automatyzacyjne

Najszybciej do wykorzystania procesów automatyzacji przystępują następujące branże: produkcja, rachunkowość i transport. Nowoczesne rozwiązania informatyczne zostaną użyte w celu usprawnienia procesów zarządzania infrastrukturą IT, zwłaszcza w kontekście zapewnienia ciągłości i stabilności działania systemów i sieci. Automatyzacja części zadań pozwoli zaoszczędzić czas pracowników oraz zoptymalizuje działania usług i aplikacji do podejmowania szybkiej reakcji. Jednocześnie pozwoli sprawniej zapobiegać awariom i ich negatywnym skutkom.