Bezpieczeństwo

Czy mobilna transmisja danych jest zagrożona?

Czy mobilna transmisja danych jest zagrożona?

Prawidłowa i szybka transmisja danych wymaga udoskonalonej infrastruktury IT. Coraz częściej pojawiają się obawy wśród użytkowników, które dotyczą możliwości przeciążenia ze względu na zbyt słabe łącza. Zwłaszcza wśród ekspertów ds. IT, którzy aktywnie reagują na proces rozbudowy i udoskonalenia sieci transmisyjnej. Szacuje się, że w 2025 r. zużycie  danych wzrośnie aż do 52 GB (w niektórych lokalizacjach nawet do 80 GB/SIM).

Czy w Polsce tak szybkie przetwarzanie danych jest możliwe, skoro w zeszłym roku przeciętne miesięczne zużycie danych wyniosło jedynie 3,5 GB/SIM?

Instytut Łączności przewiduje, że przy obecnej infrastrukturze sieciowej Internet nie wytrzyma obciążenia. W niektórych obszarach wiejskich transmisja danych może nawet całkowicie wyczerpać się.

Największym problemem jest zbyt mała liczba stacji bazowych. Aby rozwiązać utrudnienie, jakim jest niska przepustowość danych w sieci mobilnej, należy podwoić stacje oraz rozszerzyć pasma o nowe częstotliwości (700 MHz, 2,6 GHz i 3,6 GHz). Jednocześnie dopuszczalny poziom PEM musi zostać znacznie zwiększony, żeby udało się wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Potencjał jest więc wysoki. Pytanie tylko, czy obostrzenia prawne zostaną ograniczone w celu powiększenia szybkości transmisji danych oraz wprowadzenia sieci 5G.

Zbyt słabe łącza i wolna transmisja danych sieci mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa IT.

Do tej pory istnieją miejsca, w których dostęp do Internetu jest praktycznie niemożliwy. We współczesnym świecie, w którym trzeba być interaktywnym i mobilnym, jest to naprawdę spore utrudnienie. Niestety wypadamy też słabo pod względem prędkości przesyłania danych mobilnie.

Najwyższy wynik osiągnęła Korea Południowa – 54,2 Mb/s. W Polsce średni rezultat mobilnego przepływu danych wynosi 17,3 Mb/s, co plasuje nas na 35 miejscu z 87 badanych państw. Również dostęp do sieci 4G nie jest zadowalający – 82,9 %. Brakuje nam do liderów aż 15 %.

Liczymy na to, że sytuacja zmieni się, a Polska poprawi wyniki na tle innych krajów i zwiększy tym samym konkurencyjność i poziom bezpieczeństwa. Zwłaszcza dzięki wprowadzeniu wysokiej jakości sprzętu i rozbudowaniu komunikacyjnych łącz poza obszarem miejskim.