Aby zapewnić rozwój mobilny sieci w Polsce podwoić liczbę stacji transmisyjnych oraz rozszerzyć pasma o nowe częstotliwości.

Obawy przed możliwością nieutrzymania infrastruktury służącej do obsługi transmisji danych wciąż utrzymują się. Zwłaszcza wśród ekspertów ds. IT, którzy aktywnie reagują na proces rozbudowy i udoskonalenia sieci transmisyjnej. Szacuje się, że w 2025 r. zużycie  danych wzrośnie aż do 52 GB (w niektórych lokalizacjach nawet do 80 GB/SIM).

Czy w Polsce tak szybkie przetwarzanie danych jest możliwe, skoro w zeszłym roku przeciętne miesięczne zużycie danych wyniosło jedynie 3,5 GB/SIM?

Instytut Łączności przewiduje, że przy obecnej infrastrukturze sieciowej Internet nie wytrzyma obciążenia. W niektórych obszarach wiejskich transmisja danych może nawet całkowicie wyczerpać się.

Największym problemem jest zbyt mała liczba stacji bazowych. Aby rozwiązać utrudnienie, jakim jest niska przepustowość danych w sieci mobilnej, należy podwoić stacje oraz rozszerzyć pasma o nowe częstotliwości (700 MHz, 2,6 GHz i 3,6 GHz). Jednocześnie dopuszczalny poziom PEM musi zostać znacznie zwiększony, żeby udało się wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Potencjał jest więc wysoki. Pytanie tylko, czy obostrzenia prawne zostaną ograniczone w celu powiększenia szybkości transmisji danych oraz wprowadzenia sieci 5G.

Zbyt słabe łącza i wolna transmisja danych sieci mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa IT.

Do tej pory istnieją miejsca, w których dostęp do Internetu jest praktycznie niemożliwy. We współczesnym świecie, w którym trzeba być interaktywnym i mobilnym, jest to naprawdę spore utrudnienie. Niestety wypadamy też słabo pod względem prędkości przesyłania danych mobilnie.

Najwyższy wynik osiągnęła Korea Południowa – 54,2 Mb/s. W Polsce średni rezultat mobilnego przepływu danych wynosi 17,3 Mb/s, co plasuje nas na 35 miejscu z 87 badanych państw. Również dostęp do sieci 4G nie jest zadowalający – 82,9 %. Brakuje nam do liderów aż 15 %.

Liczymy na to, że sytuacja zmieni się, a Polska poprawi wyniki na tle innych krajów i zwiększy tym samym konkurencyjność i poziom bezpieczeństwa. Zwłaszcza dzięki wprowadzeniu wysokiej jakości sprzętu i rozbudowaniu komunikacyjnych łącz poza obszarem miejskim.