Bezpieczeństwo

Czy oprogramowanie open source jest bezpieczne dla firm?

Czy oprogramowanie open source jest bezpieczne dla firm?

Oprogramowanie open source to znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie mają odpowiednich funduszy na wdrożenie profesjonalnego, komercyjnego oprogramowania. A także dla programistów, którzy zamierzają przetestować skuteczność działania wybranych rozwiązań bądź też planują wprowadzenie rozwiązania o podobnych funkcjonalności.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania oprogramowania open source

W oprogramowaniu otwartym, czyli oprogramowaniu open source istnieją luki, które są podatne na ataki cyberprzestępców. Dlaczego tak się dzieje?

Takie oprogramowania powstają wskutek prac wykonywanych przez różnych programistów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Jeszcze bardziej jest skomplikowana kwestia wprowadzania poprawek do oprogramowania open source. Ze względu na to, że mają otwarty kod źródłowy, zmiany może wprowadzić praktycznie każdy użytkownik mający do niego dostęp.

Aktualizacje oprogramowania open source nie są wykonywane na bieżąco, zatem użytkownik nie może liczyć na to, że oprogramowanie zawsze będzie bezpieczne i zapewni efektywne działanie. Nie jest zapewniane również bieżące wsparcie IT przez twórców oprogramowania, ponieważ niemożliwe jest wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za utworzenie i rozwój tego oprogramowania.

Nieaktualizowane oprogramowanie open source a ryzyko dla prowadzenia biznesu

Dość często prace nad oprogramowaniem open source zostały zakończone. A skoro nie są wprowadzane aktualizacje ani nie są monitorowane sytuacje odbiegające od normy, to podatność ataku na oprogramowanie zwiększa się kilkukrotnie. Tym samym przetwarzane dane biznesowe są zagrożone. Mogą zostać przechwycone przez cyberprzestępców, zmienione lub udostępnione bez wiedzy i zgody administratorów.

Skoro nie są przeprowadzane aktualizacje, nie są weryfikowane zabezpieczenia ani nie są udoskonalane funkcje działające w ramach oprogramowania. Co prawda, w dalszym ciągu oprogramowanie open source może realizować działania, których oczekuje użytkownik. Jednak luki zaczną się rozszerzać, jeśli użytkownik ani nie prowadzi bieżącego monitoringu zagrożeń ani nie podejmuje niezbędnych działań naprawczych

Aby zwiększyć bezpieczeństwo firmy korzystającej z otwartego oprogramowania zaleca się prowadzenie działań mających na celu:

Wykrywanie podatności – wskazywanie wąskich gardeł, wykrywanie wadliwych funkcjonalności i niesprawności w działaniu kodu źródłowego.

Priorytetyzacja zagrożeń – nadanie ważności poszczególnym fragmentom kodu oraz wyświetlanie alertów w oparciu o zaistniały poziom zagrożenia w celu podjęcia działań naprawczych.

Eliminacja podatności – podjęcie działań naprawczych w celu wyeliminowania zaistniałych luki lub błędów mogących wystąpić w przyszłości w działaniu oprogramowania.

Oprogramowanie open source nie jest łatwo ochronić przed atakami cyberprzestępczymi. Dlatego też jego wybór powinien być przemyślany. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzenie oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym, warto przyjrzeć się funkcjonalnościom tego oprogramowania oraz zakresowi ochrony. Najlepiej zrobić to z pomocą profesjonalistów, którzy na bieżąco będą dbali o bezpieczeństwo oprogramowania.