Bezpieczeństwo

Edge computing – na czym polega przetwarzanie brzegowe?

Edge computing – na czym polega przetwarzanie brzegowe?

Edge computing to rozwiązanie, którego celem jest odciążenie tradycyjnej chmury obliczeniowej dzięki przetwarzaniu danych w rozproszony sposób. Operacje nie są wykonywane na licznych zbiorach danych, lecz na danych wytwarzanych w czasie rzeczywistym. Znaczna część danych jest przetwarzana w pobliżu miejsca ich wytworzenia, dlatego operacje przeprowadzane są szybciej. Przyczyniając się do intensywnego rozwoju Internetu Rzeczy (4.0).

Edge computing, czyli przetwarzanie krawędziowe

Rozwiązanie jest wykorzystywane wszędzie tam, gdzie jest zapewniony dostęp do sieci. Jak dobrze wiemy, użytkowników sieci wciąż przybywa, rosną też ich wymagania. Wymiana informacji jak najszybciej, w czasie rzeczywistym to już nie tylko udogodnienie. Jest to wręcz konieczność do prowadzenia biznesu oraz trend komunikacyjny w celu podtrzymywania znajomości. Dane są więc wytwarzane, analizowane, przechowywanie i udostępniane jak najbliżej źródła ich wytworzenia. W ten sposób skraca się czas odpowiedzi, a przepustowość sieci jest wydajniejsza.

Architektura edge computing w skrócie

Za realizacje przetwarzania brzegowego odpowiada warstwa pośrednia połączona z przetwarzaniem danych, tzw. węzły brzegowe. Rozwiązanie odchodzi od tradycyjnego modelu komunikacji klient-serwer. Węzłem może być 1 serwer, komputer czy wbudowany system.

Węzły zbierają dane z dostępnych urządzeń lokalnych, a następnie zaczynają je przetwarzać. Ustrukturyzowanie danych pozwala szybciej je przesłać do serwerowni czy na wskazaną platformę chmurową. Dzięki przetwarzaniu danych w sposób rozproszony dochodzi do zmniejszenia ilości przesyłanych danych w formie zbiorów i konieczności ich ponownego rozpatrywania w celu odnalezienia poszukiwanych danych. Dane są przesyłane chwilę po ich wytworzeniu i przetworzeniu, co usprawnia zachodząc procesy, w tym komunikację między urządzeniami i użytkownikami.

Istnieją trzy rodzaje infrastruktury do przetwarzania brzegowego:

1. Budynkowa – może być zlokalizowana na innym piętrze niż serwerownia lub w innym budynku, np. na hali produkcyjnej.
2. Kampusowa – dane są zbierane z większego obszaru dzięki zaopatrzeniu budynków w urządzenia sieciowe, tj. przełączniki, kontrolery i routery.
3. Metropolitarna (regionalna) – serwerownia zostaje zaopatrzona w sprzęt IT, gdzie urządzenia znajdują się blisko siebie i mogą prowadzić szybką i kompletną analizę danych.

Jak będzie wyglądać edge computing w przyszłośći?

Rekomendacje dotyczące przyszłości przetwarzania krawędziowego przewidują przetwarzanie danych na odległość 150 km. Takie rozwiązanie ma znacząco opóźnić zawahania w systemach komputerowych oraz błędy, które mogą zaistnieć na styku sieci. Według firmy Gartner, połączenie możliwości edge computing oraz przemysłu 4.0 (użycie przetwarzania brzegowego) przyniesie szereg oszczędności. Eksperci szacują, że około 40% kosztów związanych z tworzeniem i przetwarzaniem danych zostanie zredukowana. Dotyczy to zwłaszcza opłat za pobór energii.

Korzyści z przetwarzania brzegowego jest znacznie więcej. Chętnie o nich opowiemy.