Microsoft Teams

Microsoft Teams od Virtline to fundament efektywnej komunikacji i współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji pracowników. Nasze rozwiązania umożliwiają integrację z narzędziami Microsoft 365, zapewniając jednolitą platformę do spotkań, czatów, współdzielenia plików i pracy grupowej.

Organizuj spotkania biznesowe na platformie Microsoft Teams

Wybierając pakiet Microsoft Office, zapewniasz swojej firmie szereg korzyści komunikacyjnych. Jednocześnie zyskujesz możliwość delegowania pracy zdalnej, którą w każdym momencie możesz kontrolować. Platforma SharePoint umożliwia wspólną pracę nad dokumentacji – ich tworzenie, edycję, wprowadzanie komentarzy online.

Ogromne możliwości daje Microsoft Teams – platforma, na której pracownicy spotykają się w celu omówienia bieżących czynności bądź organizują spotkania biznesowe. Istnieje możliwość skorzystania z konferencji wideo lub audio. Pracownicy biznesowi zyskują do dyspozycji czat, na którym mogą prowadzić dwustronną rozmowę bądź tworzyć zespoły pracujące nad konkretnym projektem i wspólnie omawiać wykonywane postępy.

Zapewnij efektywną pracę zdalną z pakietem Microsoft Office

Microsoft Teams to aplikacja występująca w pakiecie biznesowym Microsoft Office, która umożliwia prowadzenie konwersacji biznesowych przez nawet kilkudziesięciu pracowników w jednym czasie.

Istnieją dwa rodzaje konferencji w ramach Microsoft Teams: telekonferencja i wideokonferencja. Wymagają one urządzeń wspomagających, np. do przesyłania obrazu. Najczęściej pracownicy komunikują się ze sobą za pomocą laptopa, komputera stacjonarnego lub smartfona. Dlatego te narzędzia należy im zapewnić w trakcie przebywania na home office w celu wypełniania obowiązków służbowych.

W obliczu koronawirusa Microsoft Teams stanowi znakomite rozwiązanie do organizacji spotkań biznesowych czy inicjowania rozmów pomiędzy pracownikami, m.in. pracującymi wspólnie nad projektem.

Używając Microsoft Teams, wystarczy rozesłać linki do osób, które będą brały udział w tele- lub wideokonferencji. W wyznaczonym czasie zalogują się i będą mogli swobodnie rozmawiać, np. w celu omówienia wyników podjętych prac czy planowanych działań.

Platforma komunikacyjna w ramach pakietu Microsoft Office pozwala:

Organizować wirtualne spotkania biznesowe.

Omawiać z personelem wyniki prac.

Pracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym poprzez udostępnianie ekranu.

Prowadzić czat wielowątkowy lub dwustronny.

Oznaczać osoby wspominane podczas czatu za pomocą @.

Pokazywać informacje o nowo pojawiających się użytkownikach podczas prowadzonej konferencji.

Ustawianie indywidualnie parametrów, tj. rozmycie obrazu, ściszenie/wzmocnienie głosu.

Organizować nieograniczoną ilość wideokonferencji i telekonferencji.

Jakie zalety osiągnie firma dzięki wprowadzeniu telekonferencji Microsoft Teams?

Zabezpieczenie konferencji pinami.

Podział uczestniczących w konferencji online na adminów i użytkowników.

Możliwość nagrywania rozmów.

Dołączenie do aplikacji za pomocą smartfona.

Swobodny dostęp do ostatnio używanych dokumentów w chmurze.

Skuteczny sposób zarządzania projektami i terminami realizacji, poprzez dostęp do kalendarza służbowego.

Zabezpieczenie danych, dzięki zgodności platformy komunikacyjnej z ISO 27001 i zastosowania mechanizmu DLP (Data Loss Prevention).