Bezpieczeństwo

Migracja do chmury – współczesny trend czy coś więcej

Migracja do chmury – współczesny trend czy coś więcej

Okazuje się, że redukcja kosztów znalazła się dopiero na 5 miejscu jako wskazywany powód przejścia biznesu do chmury. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na ten krok, ponieważ odbierają chmurę za innowacyjne rozwiązanie do zarządzania firmą. Chodzi przede wszystkim o szybkość wprowadzania nowych produktów i usług na rynek. Migracja do chmury zapewnia dostęp do zasobów biznesowych bez względu na czas i obszar przetwarzania danych.

Na kolejnych miejscach znalazły się: niezawodność platformy chmurowej oraz zwiększanie przychodów biznesowych. Firmy stawiają nie tylko na przeniesienie infrastruktury firmowej do chmury. Jeszcze większą uwagę przykładają do formy cyfrowego komunikowania się z użytkownikami, klientami, kontrahentami, itd.

Każde przedsiębiorstwo może obrać inny model migracji danych do chmury

Rzadko które przedsiębiorstwo przenosi wszystkie swoje zasoby do chmury. Częściej zdarzają się sytuacje, że przyjmują rozwiązania chmurowe, jednak część danych przetwarzają we własnym środowisku na firmowych serwerach. Dzielą więc zakres przetwarzania danych – na przechowywane w lokalizacji wewnętrznej oraz magazynowane u zewnętrznego dostawcy chmury.

Od jakich czynników zależą koszty migracji danych do chmury?

  • Strategii wdrożenia chmury – w tym wybranego modelu platformy chmurowej.
  • Planu wejścia i ewentualnego wyjścia z chmury.
  • Wybranego dostawcy usług chmurowych.
  • Sposobu, czasu i miejsca przechowywania danych – dostarczanie know-how, strategiczne doradztwo hostingodawcy, innowacyjność rozwiązań.

Pomoc techniczna w formie bieżącego monitoringu oraz aktualizacji leży po stronie hostingodawcy

Do jego zadań zalicza się:

  • Bieżące przeprowadzanie aktualizacji udostępnianych zasobów.
  • Dbanie o aktualność i udoskonalanie zabezpieczeń.
  • Wykrywanie luk i podatności systemowych i ich niwelowanie.
  • Pomoc w migracji danych do chmury z innej platformy.

Migracja do chmury to współczesny trend

Przejście z modelu on-premise na chmurę staje się coraz bardziej popularne.

Chmura to miejsce, w którym dane są silnie zabezpieczone. Firmy przenosząc dane do chmury, zwiększają odporność na utratę danych wskutek nieprzewidzianych sytuacji, tj. awarie czy pożary w serwerowni. Pozostają w posiadaniu praw do danych biznesowych, czyli nie muszą obawiać się, że hostingodawca będzie rościł sobie do nich prawa. Jednocześnie na platformie chmurowej każda firma zyskuje swobodę w zakresie konfigurowania i administrowania udostępnianymi zasobami, co daje szerokie pole działania.

Zainteresowanych migracją danych do chmury lub szukających wsparcia w konfiguracji usług chmurowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.