Bezpieczeństwo

Migracja poczty

Migracja poczty

Migracja poczty oznacza przeniesienie skrzynek pocztowych z konkretnego środowiska pocztowego do innego środowiska pocztowego. Przenoszone są skrzynki pocztowe wraz z ich zawartością, czyli e-mailami, utworzonymi folderami, regułami oraz zapisanymi kontaktami i wyznaczonymi spotkaniami w kalendarzu.

Najczęściej poczta jest migrowana na platformy chmurowe. Najpopularniejszymi są chmura Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform.

Migracja poczty, czyli dlaczego przenieść skrzynkę pocztową do platformy pocztowej Google lub Microsoft?

 1. Zapewnia więcej miejsca do przetwarzania danych niż darmowa poczta elektroniczna.
 2. Udostępnia panel administracyjny do zarządzania kontami użytkowników.
 3. Integruje pocztę z innymi aplikacjami biznesowymi.
 4. Umożliwia współpracę użytkowników nad projektami w czasie rzeczywistym.
 5. Serwer pocztowy znajduje się w bezpiecznej serwerowni.
 6. Firma nie ponosi kosztów za utrzymanie własnych serwerów.

Jakie działania podejmujemy w celu migracji danych do chmury?

 1. Weryfikujemy potrzeby klienta w zakresie parametrów poczty.
 2. Aktywujemy pakiet licencji wybrany przez klienta.
 3. Wykonujemy kopię zapasową przenoszonych danych.
 4. Tworzymy konta dla wyznaczonych użytkowników i przypisujemy do nich licencję.
 5. Sprawdzamy domenę firmową oraz dostosowujemy ją do nowej platformy pocztowej.
 6. Migrujemy dane pomiędzy dotychczasowym serwerem a wybraną platformą.
 7. Przeprowadzamy konfigurację panelu administracyjnego według wytycznych klienta.
 8. Testujemy poprawność działania i kompletność poczty elektronicznej po zmigrowaniu danych.

Po migracji danych do chmury możemy zająć się kompleksowo obsług administracyjną nad kontami pocztowymi. Zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji, aktualizacji oraz bieżącej kontroli bezpieczeństwa skrzynek pocztowych.

Migracja poczty odbywa się według najwyższych standardów bezpieczeństwa

Postępujemy zgodnie z RODO i dążymy do zachowania ciągłości biznesowej. Przenosząc konta, dbamy o to, aby dane pozostały w niezmienionej postaci – dotyczy to również haseł. Dlatego prosimy klientów o przygotowanie pełnych danych w celu przeniesienia skrzynek wraz z ich dotychczasowymi uprawnieniami.

Zachowujemy to samo nazewnictwo skrzynek pocztowych oraz portów IMAP/POP/SMTP.

Migracja poczty nie wywołuje przerw w jej działaniu. Odbiór wiadomości i ich przesyłanie jest nadal możliwe z dotychczasowego środowiska firmowego do czasu zakończenia wdrożenia. Dlatego też przeniesienie danych do nowego środowiska nie wpływa na zastój w pracach biznesowych. Adres e-mailowy również może pozostać bez zmian – chyba, że klient planuje zmianę domeny firmowej lub zamierza przybrać inną formę nazewnictwa e-maili.

Co zyskuje klienta dzięki migracji poczty do chmury Google lub Microsoft?

Większą pojemność skrzynki pocztowej.

Możliwość archiwizowania wiadomości i przypisywania zautomatyzowanych reguł wysyłania czy przypisywania wiadomości.

Integrację z innymi aplikacjami udostępnianymi przez dostawcę chmurowego.

Swobodny dostęp do panelu administracyjnego – tworzenie/usuwanie kont e-mailowych, integrowanie usług, monitorowanie kalendarza pracowniczego.