Bezpieczeństwo

Nagios – program do prowadzenia monitoringu IT

Nagios – program do prowadzenia monitoringu IT


Monitorowanie środowiska IT stanowi obowiązek każdego administratora danych. Jakość i funkcjonalność narzędzi do prowadzenia monitoringu usług i infrastruktury sieciowej to parametry, które wpływają na wybór odpowiednich rozwiązań. Oprogramowanie Nagios jest popularnym rozwiązaniem w środowisku IT. Wskazane narzędzie pozwala na bieżącą obserwację połączeń sieciowych i całego systemu informatycznego w firmie. Jego główną zaletę stanowi fakt, że jest oprogramowaniem typu open source. Nagios jest ogólnodostępny i podlega cyklicznym aktualizacjom oraz udoskonaleniom.

Wdrożenie Nagios to rozwiązanie, które zapewnia prowadzenie profesjonalnego monitoringu informatycznego. Pozwala na integrację wszystkich urządzeń w ramach jednej sieci. Wykorzystywany jest w celu monitorowania na bieżąco wielu usług sieciowych, m.in.: HTTP, FTP, SMTP, POP3. Wprowadzenie protokołu SNMP daje zaś możliwość obserwowania całego sprzętu w firmie: routerów, przełączników, drukarek.

Monitoring IT wprowadza automatycznie zdefiniowane działania


Umożliwia wprowadzenie procesu automatyzacji działań, w wyniku którego system samodzielnie podejmuje decyzje wpływające na efektywność funkcjonowania całej infrastruktury. Istnieje możliwość ustalenia limitu, po którym usuwane są dawne kopie bezpieczeństwa czy określenia zadań, które powinny zostać wykonane w momencie przeciążenia pracy procesora.  Administrator systemów IT, który korzysta z Nagios, posiada szereg dostępnych opcji do wykorzystania. Może odpowiednio skonfigurować powiadomienia do jego potrzeb, np. oszacować zużycie określonych parametrów: pamięci RAM, wydajności procesora, temperatury, poziomu wilgotności. W przypadku zbliżania się do liczby informującej o zagrożeniu przeciążeniem lub krytycznego stanu, system wysyła wiadomości w postaci ostrzegawczych alertów. Identyfikuje różnice w stabilnym działaniu systemu oraz wskazuje na hosty, których nieprawidłowe działanie doprowadzi do zaburzenia funkcjonowania systemu lub uniemożliwi do niego dostęp.

Alerty i smsy w Nagios – powiadomienia zapobiegające niestabilności działania systemów IT


Określenie stanów odbiegających od zdefiniowanej normy jest przydatne, zwłaszcza w przypadku zarządzania rozbudowaną infrastrukturą IT. Administrator otrzymuje automatyczne wiadomości SMS, które informują go o konieczności podjęcia działań, zanim dojdzie do potencjalnej awarii. Alerty wskazują również na przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji oprogramowania, wtyczek czy usług sieciowych.

Monitoring informatyczny to rozwiązanie, które zapewnia stabilność działania całej infrastruktury informatycznej w firmie. Wszystkie zbierane przez niego dane zostają zwizualizowane w postaci grafów lub tabelek z wyskakującymi alertami. Zapewnia obrazowość również dla osób, które nie są bezpośrednio związane z działem informatycznym. Dzięki zastosowaniu monitoringu IT kadra zarządzająca ma większą świadomość potencjalnych zagrożeń oraz może kontrolować na bieżąco stan prowadzonych działań w obrębie systemu informatycznego.