Bezpieczeństwo

Obsługa informatyczna dla firm – rozwiązujemy problemy informatyczne

Obsługa informatyczna dla firm – rozwiązujemy problemy informatyczne

Problemy informatyczne możemy definiować na wiele sposobów. Mogą dotyczyć niepoprawnego działania systemu informatycznego, wystąpienia awarii serwerowni, skończenia się licencji na oprogramowanie antywirusowe czy utraty dostępu do uprawnień administracyjnych. Można je podzielić na problemy o niskim, średnim i wysokim stopnia ryzyka dla firmy. Aby zapobiegać możliwym zagrożeniom oraz zadbać o sprawność działania infrastruktury informatycznej, firmy decydują się na wsparcie zewnętrznych informatyków. Coraz bardziej popularne staje się udzielanie pomocy zdalnej, czyli rozwiązywanie problemów informatycznych i wdrażanie technologii bez konieczności przebywania w siedzibie klienta.

Kompleksowe usługi informatyczne

Technologia tak prężnie rozwija się, że w przypadku świadczenia obsługi informatycznej nie jest ważne, gdzie jest zlokalizowana firma. Bez względu na miejscowość/kraj informatycy są w stanie część usług informatycznych zrealizować zdalnie. Skraca to czas oczekiwania na przyjazd informatyka, który może akurat przebywać w innym mieście na wdrożeniu lub szkoleniu. Dzięki możliwości zdalnego połączenia się za pomocą Internetu, wiele problemów informatycznych można naprawić. Dotyczy to m.in. wykonania aktualizacji systemowych, weryfikacji poprawności działania oprogramowania antywirusowego, przyznania dostępów do systemu pracownikom czy wgrania nowego oprogramowania i wprowadzenia do niego poprawek. Problemy informatyczne również mogą być rozwiązane zdalnie – wystarczy nadać uprawnienia informatykom do systemu firmowego oraz połączyć się za pomocą konkretnego programu do rozwiązywania ticketów, czyli problemów zgłaszanych przez użytkowników.

Typowe usługi informatyczne rozwiązujące problemy informatyczne

Obsługa informatyczna może być świadczona zarówno w siedzibie klienta, jak i zdalnie. Dojeżdżamy do przedsiębiorstw, umawiając się na konkretną godzinę. Do każdego klienta przydzielamy inżyniera lub grupę inżynierów, którzy czuwają nad stabilnością działania systemu informatycznego. Opieka informatyczna może obejmować nadzór nad wybranymi obszarami firmy, np. zarządzaniem stacjami roboczymi, monitoringiem serwerowni, odtwarzaniem kopii zapasowych, itd. Usługi informatyczne są więc dostosowywane pod faktyczne potrzeby klienta, który nie posiada kadry do administrowania usługami IT oraz odpowiednich kompetencji, np. do przeprowadzenia wdrożeń rozwiązań technologicznych.


Wśród najczęściej wybieranych usług informatycznych przez klientów firmy informatyczne wymieniają:

  • Zakup sprzętu i oprogramowania – po rozpoznaniu specyfiki działania firmy, m.in. w oparciu o audyty systemów i sieci IT, rekomenduje się wprowadzenie adekwatnych rozwiązań technologicznych. Może być to m.in.
  • Wdrożenie systemów IDS/IPS blokujących ataki skierowane na system informatyczny firmy,
  • Migracja danych do chmury Microsoft lub Google,
  • Wprowadzenie systemu backup do tworzenia kopii zapasowych danych,
  • Rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego/antyspamowego,
  • Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego do biur.
  • Utworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa, które są dopasowywane do struktury działania firmy. W oparciu o nie są wdrażane nowe technologie informatyczne, wyznaczane kierunki rozwoju firmy oraz zasady przetwarzania danych. Celem staje się wyuczenie pracowników dobrych praktyk oraz rozpoznawania technik wyłudzania danych i identyfikowania zaistniałych problemów informatycznych w działaniu systemu komputerowego.
  • Monitoring infrastruktury IT – kontrolowanie wydajności procesów, poprawności wykonywania kopii zapasowych, stabilności działania urządzeń sieciowych, tj. routery czy drukarki.


Informatycy ustalają poziom zagrożenia, wyznaczając alerty, które są oznaczane konkretnymi kolorami i stanowią ostrzeżenia o określonym stopniu zagrożenia dla systemu informatycznego. Najczęściej dzieli się je na trzy rodzaje. Pierwszy stopień zagrożenia to lekkie ostrzeżenie niewpływające na sprawność działania systemu informatycznego, np. kończący się tusz w drukarce czy brak dostępu konkretnego pracownika do konta administracyjnego.
Stopień średni wskazuje, że informatyk powinien szybko podjąć działanie, np. ponieważ zauważył spadek wydajności procesora czy kończącą się pamięć na dysku. Stopień wysoki to zagrożenie, które może zaważyć na poprawności działania całej infrastruktury firmy. Może być to zawirusowanie jednego komputera pracownika bądź spostrzeżenie wycieku danych, a także złamanie bariery ochronnej firewall. W takim przypadku informatyk musi podjąć natychmiast działanie, aby niestabilność nie wpłynęła na zastój w działaniu firmy lub wykryte problemy informatyczne nie spowodowały większych szkód, np. nie doprowadziły do uszkodzenia sprzętu lub rozpowszechnienia niejawnych informacji biznesowych.

Kiedy opłaca się skorzystać z pomocy informatyka?

Nie ma właściwej na to odpowiedzi. Tak naprawdę każdy moment jest dobry na wynajęcie zewnętrznej firmy. Przede wszystkim na korzyść wybrania outsourcingu firmy informatycznej przemawia fakt, że usługi informatyczne powierza się profesjonalistom w swoim fachu, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i na bieżąco są z najnowszymi technologiami. Każdy przypadek jest inny. Zakres prowadzonych prac informatycznych jest uzależniony od ilości komputerów/serwerów/urządzeń sieciowych znajdujących się w firmie oraz oczekiwanych usług informatycznych do wykonywania. W związku z czym cennik usług zostaje dostosowany do ilości podejmowanych przez informatyków działań, liczby godzin określonej w ramach abonamentu na usługi informatyczne oraz zadań podjętych w celu naprawienia nagłych problemów informatycznych.

Jeśli szukasz pomocy w rozwiązaniu wykrytych problemów informatycznych lub zastanawiasz się, dlaczego Twój system zbyt wolno pracuje i jak można to naprawić, to znak, że nadszedł czas na zewnętrzne wsparcie. Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich potrzebach, a przygotujemy ofertę na usługi informatyczne adekwatnie do Twoich potrzeb.