Bezpieczeństwo

Optymalizacja i integralność danych – zarządzaniem backup’em w praktyce

Optymalizacja i integralność danych – zarządzaniem backup’em w praktyce

Kopia bezpieczeństwa oznacza kopię zapasową danych, która tworzona jest w celu ochrony informacji prywatnych lub biznesowych. Integralność i optymalizacja danych są działaniami, które zapewniają je poprawne działanie. Sprawne zarządzanie procesem tworzenia i odtwarzania backupu, a także aktualizowanie najnowszych wersji programów zwiększa poziom bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakie kroki należy podjąć w celu zapewnienia ochrony danych w firmie?

W przypadku administrowania kopiami bezpieczeństwa szczególną uwagę należy zwrócić na:

opracowanie i wprowadzenie polityk i procedur bezpieczeństwa dotyczących odpowiedzialności pracowników za wykonywane działania oraz zasad przekazywania sprzętu;

optymalizację usług sieciowych, które są powiązane z backupem;

dokonanie podziału kompetencji odnoszących się do sieci oraz stacji roboczych;

prowadzenie bieżącego monitoringu działania sprzętu i funkcjonującego w jego ramach oprogramowania;

cykliczne sprawdzanie poprawności odtworzenia backupu;

testowanie integralności danych, które przetwarzane są przez sieci (bezprzewodowe oraz lokalne sieci przewodowe w obrębie infrastruktury IT).

Powyższe wymagania powinny być bezwzględnie spełnione, aby nie dochodziło do awarii, błędów technicznych czy naruszeń. Zwiększoną uwagę zalecamy przykuć do parametrów bezpieczeństwa, które są ważnymi czynnikami wpływającymi na osiągnięcie przewagi na konkurencyjnym rynku IT.

Optymalizacja danych w ramach zarządzania backupem powinna obejmować następujące działania:

uwierzytelnianie przesyłanych informacji poprzez szyfrowanie, stosowanie access point’ów oraz wdrożenie systemu firewall;

ograniczenie uprawnień administracyjnych w zakresie wprowadzania zmian do procedury wykonywania i cyklicznego odtwarzania backupu;

dostosowanie się całego personelu do zasad bezpieczeństwa informacji, które zostały unormowane politykami i procedurami.