Administracja siecią IT

Posiadanie rozbudowanej infrastruktury wiąże się z koniecznością wprowadzenia profesjonalnego zarządzania siecią IT. Profesjonalna i efektywna administracja siecią IT wymaga zaangażowania specjalistów IT, którzy posiadają fachową wiedzę i potrafią uchronić infrastrukturę sieciową firmy przez możliwymi atakami hakerskimi i wyciekami danych.

Istotną częścią zarządzania siecią IT jest przeprowadzanie cyklicznych przeglądów urządzeń aktywnych. Służą one do wykrycia nieprawidłowości i zapobiegnięciu ich dalszemu rozprzestrzenieniu się. Pozwalają ustalić potrzebę zaktualizowania oprogramowania czy aplikacji w firmie.

W ramach kompleksowej obsługi infrastrukturą sieciową w firmie proponujemy:

  • Administrację systemami Windows Server 2008/2012/2016.
  • Zarządzanie usługami Active Directory.
  • Administrację siecią teleinformatyczną.
  • Administrację systemami Linux oraz Unix.
  • Sprawdzanie logów systemowych.
  • Tworzenie oraz weryfikację kopii bezpieczeństwa.
  • Wdrożenie systemów oraz usług.
  • Wykonywanie aktualizacji systemów oraz usług.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową w firmie

Na wypadek wystąpienia błędów istotne jest również utrzymywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń aktywnych. Szczególnej uwagi ze strony administratora wymaga firewall, który jest podstawowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo sieci w firmie.

Firewall loguje (zapisuje) wszystkie zdarzenia, które dopiero doświadczony informatyk może prawidłowo zinterpretować i w razie potrzeby podjąć stosowne działania.

Administracja siecią IT to usługa, która zapewnia kompleksowe zarządzanie sprzętem sieciowym w firmie.

Administracja siecią IT w firmie  to profesjonalne zarządzanie i opieka nad infrastrukturą IT.

Olbrzymia ilość danych przepływająca przez sieć wymaga także monitoringu IT. Tylko duet, monitoring-informatyk, jest w stanie wychwycić i prawidłowo zinterpretować potencjalnie niebezpieczny ruch w sieci.

Zaleca się cykliczne wykonywanie skanów bezpieczeństwa (testów penetracyjnych) sieci. Poddając infrastrukturę symulowanym atakom, sprawdzamy jej podatność na realne zagrożenia w sieci. Wskazujemy rozwiązania, dzięki którym zwiększy bezpieczeństwo i zapewni efektywność działań.