Administracja siecią komputerową

Posiadanie rozbudowanej infrastruktury firmowej wiąże się z koniecznością profesjonalnego zarządzania siecią komputerową. Skuteczna administracja siecią IT wymaga zaangażowania specjalistów IT, którzy ochronią infrastrukturę sieciową firmy przed atakami hakerskimi i wyciekami danych. Administrator sieci komputerowych realizuje zewnętrzną obsługę siecią IT, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i ciągłości działania danej sieci teleinformatycznej. Administracja siecią wymaga dostępu do urządzeń sieci rozległej, co umożliwia wyznaczenie zadań administracji siecią. Sieć komputerowa pozwala lepiej administrować posiadanymi zasobami.

Zarządzanie siecią komputerową klientów staje się efektywne, jeśli zostanie wyznaczony administrator sieci IT, który dąży do ulepszania sieci, co wpływa na skuteczne komunikowanie się urządzeń rozległej sieci komputerowej przedsiębiorstwa. Administracja sieciowa wymaga specjalistycznej wiedzy oraz dostępu do profesjonalnych narzędzi IT, aby zapewnić sprawne działanie sieci informatycznej. Prowadzenie bieżącego monitoringu sieci umożliwia kontrolę obsługi urządzeń sieci. Dodatkowo administracja siecią obejmuje nadzór nad bezpieczeństwem informacji.

Model zarządzania siecią IT i systemów operacyjnych – administracja sieciowa firmy Virtline

W ramach zarządzania siecią IT zapewniamy przeprowadzanie cyklicznych przeglądów urządzeń aktywnych. W tym przypadku administracja siecią polega na wykryciu nieprawidłowości w ramach urządzeń sieciowych i zapobieganiu ich dalszemu rozprzestrzenieniu się. Testy bezpieczeństwa pozwalają ustalić potrzebę zaktualizowania oprogramowania antywirusowego, antyspamowego oraz biznesowego. Zewnętrzna administracja zabezpiecza sieć przedsiębiorstwa, przeprowadza kontrolę pracy komputerów oraz urządzeń sieci lokalnej. Wyznaczony administrator IT sprawdza serwery baz danych, wykrywa obszary nieodpowiedniej konfiguracji sieci oraz opracowuje plan efektywnej administracji siecią IT. Dzięki usłudze administracji sieciami firma zapewnia sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej.
Administrowanie siecią IT oznacza sprawowanie opieki nad wszystkimi komponentami sieci teleinformatycznej oraz poddawanie diagnostyce sieci komputerowej. W tym celu są przeprowadzane testy penetracyjne sieci (https://www.virtline.com/bezpieczenstwo-it/testy-penetracyjne-sieci/) nad poprawnością działania:
 • Sprzętu sieciowego: routery, switche, HUB’y, itd.
 • Urządzeń zabezpieczających sieć komputerową, tj. firewall, VPN, IDS/IPS, itd.
 • Administracji systemami sieciowymi, m.in. protokołów sieciowych.
 • Serwera pocztowego.

W ramach usługi zarządzania siecią IT weryfikujemy, czy istnieją obszary, w których nie doszło do pożądanej aktualizacji. Monitorowanie sieci pozwala nam wyznaczyć wskaźniki poprawnego działania sprzętu, które wpływają na bezpieczeństwo informatyczne firmy oraz raportować wydarzenia zachodzące w ramach infrastruktury sieciowej. Wszystko po to, aby serwery baz danych sieci informatycznej były w odpowiedni sposób zabezpieczone w ramach administracji sieciowej. Administrator wyznaczony do zarządzania siecią komputerową chroni zasoby przedsiębiorstwa w ramach lokalnych sieci komputerowych. Usługi administracji infrastruktury IT zewnętrznej firmy informatycznej opierają się na użyciu wysokiej jakości technologii chroniących infrastrukturę sieciową firmy oraz zapewniających poprawność działania urządzeń komputerowych.

Kompleksowa obsługa infrastrukturą sieciową, administracji systemami i administracji serwerami Linux, Windows, MacOS obejmuje:

 • Administrację systemami Windows Server.
 • Zarządzanie usługami Active Directory.
 • Administrację sieci teleinformatycznych.
 • Projekty sieci komputerowych.
 • Implementację sieci LAN/WAN/WLAN.
 • Sprawdzanie logów systemowych.
 • Tworzenie oraz weryfikację kopii bezpieczeństwa.

Wszystkie wskazane usługi informatyczne w ramach zarządzania siecią informatyczną realizujemy według najlepszych praktyk (best practice). W ramach profesjonalnej administracji siecią IT dbamy o zachowanie triady bezpieczeństwa. Administracja siecią komputerową obejmuje konfigurację i zabezpieczenie urządzeń sieciowych, systemów operacyjnych oraz aplikacji biznesowych. Administracja siecią zmniejsza ryzyko zagrożeń i zwiększa poziom ochrony systemów informatycznych firmy.

administracja siecią IT

Zarządzanie siecią komputerową – zakres administracji bezpieczeństwem IT

Administracja siecią komputerową zapobiega wystąpieniu błędów. Zarządzanie siecią IT polega na szybkim odpowiadaniu na wykryte zagrożenia. W ramach administracji siecią sprawdzana zostaje cała sieć teleinformatyczna. Wdrażamy urządzenia sieciowe oraz odpowiadamy za monitorowanie działających usług sieciowych. Wyznaczony zakres administracji sieciowej zapewnia najwyższą dostępność i wydajność działania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Administracja sieci i serwerów to forma outsourcingu, w której nadzór nad siecią zabezpiecza firmę naszych Klientów przed licznymi zagrożeniami.

https://www.virtline.com/bezpieczenstwo-it/testy-penetracyjne-sieci/