Jako doświadczeni i wyszkoleni eksperci w temacie wirtualizacji, oprócz wdrożeń, oferujemy również objęcie opieką już istniejące platformy.

Aby ułatwić klientowi dostęp do całego spektrum możliwości, jakie daje wirtualizacja serwerów, zajmujemy się zarządzaniem systemami wirtualnymi. Mając na uwadze nie tylko funkcjonalność, ale również bezpieczeństwo systemów informatycznych, w ramach świadczonej obsługi IT dla firm, zarządzamy kopiami bezpieczeństwa.

W ramach administracji systemami wirtualnymi dokonujemy przeglądów logów, poszukując w nich potencjalnych zagrożeń stabilności działania i bezpieczeństwa systemów. Ponadto, pilnujemy aktualności hipernadzorców (ang. hypervisor), tj. oprogramowania odpowiedzialnego za proces wirtualizacji zasobów sprzętowych.

Administracja_wirtualizacją