Monitoring infrastruktury IT

Monitoring IT jest bardzo ważnym elementem infrastruktury informatycznej. To dzięki niemu prowadzimy na bieżąco obserwację nad zasobami posiadanymi przez firmę – serwerami, urządzeniami sieciowymi, aplikacjami i aktualizacjami oprogramowania. Dowiadujemy się o wszystkich niepokojących zmianach zachodzących w ramach infrastruktury IT. Zapobiegamy powstaniu awarii i doprowadzenia do rozprzestrzenienia się wirusów czy niepożądanych ataków.

Firma Virtline specjalizuje się w monitoringu IT

W konsekwencji jesteśmy w stanie zapewnić ich szybkie, nieprzerwane i bezpieczne działanie. Virtline oferuje usługę polegającą na monitorowaniu w czasie rzeczywistym infrastruktury klienta wraz z możliwością reagowania na alerty. Nadzór IT jesteśmy w stanie prowadzić zarówno w oparciu o już istniejący system monitoringu, jak i monitoring wdrożony uprzednio przez nas.

Monitoring infrastruktury IT polega na prowadzeniu bieżącej obserwacji nad sprzętem i aplikacjami posiadanymi przez firmę.

Monitoring IT dla firm pozwala:

  • Przewidzieć wystąpienie awarii: na bieżąco jesteśmy informowani o wszystkich niepokojących zmianach na serwerze, takich jak np. mała dostępność zasobów. Nowoczesny monitoring IT jest w stanie przewidzieć nawet niektóre awarie sprzętowe, np. obserwując nieprawidłowości w działaniu dysku twardego, możemy go wymienić, uprzedzając faktyczną awarię.
  • Przyspieszyć reakcję w razie wystąpienia awarii: system monitoringu stale sprawdza prawidłowość działania usług. W razie problemów natychmiast powiadamia odpowiedzialne osoby (np. mailem lub sms-em). W większości przypadków inżynier ma szansę zareagować jeszcze, zanim awaria zdąży wpłynąć na użytkownika.
  • Wprowadzić automatyzację: profesjonalna konfiguracja monitoringu serwera umożliwia systemowi samodzielną reakcję na niektóre awarie. Zapewnia to naszym klientom gwarancję natychmiastowego rozwiązania problemu, jednocześnie eliminując koszt związany z interwencją informatyka.