Bezpieczeństwo

Przeglądy procedur Disaster Recovery – profesjonalny plan IT dla firm

Przeglądy procedur Disaster Recovery – profesjonalny plan IT dla firm

Disaster Recovery Plan to program działań, jakie firma powinna podjąć w momencie nastąpienia awarii systemu informatycznego. Jak odpowiednio przygotować pracowników w firmie na wypadek niespodziewanej, potencjalnej sytuacji kryzysowej? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć wystąpienie awarii, a nasz personel odpowiednio na nią zareagować?

DSR (Disaster Recovery Plan) stanowi formę dokumentu gwarantującego bezpieczeństwo informacji w firmie. Należy w nim uwzględnić profesjonalne rozwiązania, które zapewnią ciągłość działania systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Zanim zostanie stworzony program działań, należy przeprowadzić analizę ryzyka – zastanowić się, jakie zagrożenia czekają na firmę w sieci czy też ze strony pracowników. Ważnym zadaniem staje się udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób może dojść w naszej firmie do utraty danych? Odpowiednia identyfikacja zagrożeń i bieżące prowadzenie monitoringu IT to działania, które umożliwią przygotować rzetelny plan uwzględniający bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz informacji biznesowych priorytetowych dla firmy.

Największym błędem popełnianym wielokrotnie przez przedsiębiorstwa jest minimalizowanie ryzyka. Zwłaszcza pozostawienie infrastruktury IT w firmie bez odpowiednich zabezpieczeń oraz nieprzygotowanie procedur ochronnych. Możemy spotkać się z opiniami: „antywirus nam w zupełności wystarcza” czy „kto by zaatakował naszą firmę”. Bagatelizować zagrożenia jest naprawdę łatwo. Co jednak stanie się w przypadku, gdy dojdzie do niespodziewanego wycieku danych w firmie? Bez przygotowania i wdrożenia procedur i polityk bezpieczeństwa w firmie może dojść do chaosu. Pracownicy oraz cały zarząd, stojąc przed zupełnie nową sytuacją, mogą poczuć dezorientację i ogromne zaskoczenie. Zanim podejmą odpowiednie działania, istotne dane firmowe zostaną całkowicie zaprzepaszczone lub trudne do odzyskania w krótkim czasie. Ciężkim wyzwaniem będzie dla nich wrócić do działania z okresu przed wystąpieniem awarii, ponieważ zaburzony zostanie system ciągłości działania całego systemu IT.

Świadomość ryzyka i przygotowanie całego personelu na wystąpienie awarii stanowi podstawę bezpiecznego utrzymania infrastruktury IT oraz prawidłowego i ciągłego rozwoju firmy. Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie utworzenia planu ochronnego oraz polityki bezpieczeństwa informacji firmie informatycznej. Profesjonaliści z branży security IT wskażą na krytyczne punkty w systemie informatycznym po przeprowadzeniu weryfikacji działania programów, usług i sprzętu.

Firma Virtline wykonuje przeglądy procedur Disaster Recovery. Przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka, na podstawie której przygotowujemy rekomendacje dotyczące dostosowania systemu zabezpieczeń IT w firmie do istniejących zagrożeń zarówno w sieci firmowej, jak i Internecie. Wskazujemy, jak zapobiegać włamaniom i atakom.

Weryfikujemy zdolność odtworzenia systemu informatycznego po ewentualnej utracie danych oraz podpowiadamy, jakie kroki i środki ochronne należy podjąć, aby sprawnie powrócić do stanu przed wystąpieniem awarii. Wszystkie rozwiązania uwzględniamy w szczegółowo przygotowanym planie procedur Disaster Recovery.