Bezpieczeństwo

Przetwarzanie danych w chmurze staje się coraz bardziej udoskonalone

Przetwarzanie danych w chmurze staje się coraz bardziej udoskonalone

Google, Microsoft i Amazon Web Services tworzą miejsca na swoich serwerach, na których pozwalają tworzyć, przechowywać i udostępniać dane wielu firmom w odosobnionych platformach. Dzięki dużej mocy obliczeniowej i elastycznym rozwiązaniom chmurowym bazy danych stają się coraz bardziej unowocześnione i łatwe do zarządzania. Przedsiębiorstwa uzyskują bezpieczne zarządzanie i przetwarzanie w chmurze, m.in. biznesowych informacji.

Magazynowanie i przetwarzanie relacyjnych baz danych w chmurze

Klienci korporacyjni coraz częściej decydują się przetwarzać informacje firmowe w ramach systemów chmurowych. Obecny trend zmierza do przenoszenia również relacyjnych baz danych do chmury. Firmy udostępniają je pracownikom i przechowują w bezpiecznym miejscu w sieci informacje o przeprowadzanych transakcjach.

Początkowo silne obawy, związane z zagrożeniami potencjalnych ataków na wirtualne bazy danych, odstręczały firmy od korzystania z rozwiązań w chmurze. Tendencje zaczynają się jednak coraz bardziej przechylać w stronę platform chmurowych. W przypadku większych korporacji wielokrotnie wykorzystywane są przestrzenie w kilku chmurach różnych producentów. Hostingodawcy zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń i przestrzegają klauzul, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Wśród zalet przeniesienia relacyjnej bazy danych do chmury wymieniane są:

korzystanie z popularnego formatu programowego, opartego na aktualnych licencjach;

ułatwienie obliczeń analitycznych i skalowalności danych;

obniżenie kosztów przetwarzania danych;

spora pamięć masowa do wykorzystania;

wielokrotna replikacja kopii zapasowych.

Wiele firm decyduje się na wykorzystanie chmury do przechowywania danych ze względów organizacyjnych. Platformy chmurowe wiążą się jednocześnie z łatwiejszym sposobem zarządzania. Niekonieczne staje się wówczas administrowanie bazami danych z poziomu firmy, ponieważ hostingodawcy oferują usługę DaaS.