Bezpieczeństwo

Rozwój Internetu – przewidywany wzrost przetwarzania danych w sieci a kwestia ochrony informacji

Rozwój Internetu – przewidywany wzrost przetwarzania danych w sieci a kwestia ochrony informacji

Raport Visual Networking Index przedstawił prognozy dotyczące zmian w korzystaniu z sieci do 2022 r. Przeprowadzone wśród użytkowników Internetu badania oraz coraz szybszy rozwój infrastruktury informatycznej stały się głównymi wskaźnikami do wytyczenia prawdopodobnych faktów, które zaistnieją w sieci.

Biorąc pod uwagę tempo wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, dostęp użytkowników do Internetu z będzie się zwiększał z każdym dniem. Od 2005 r. ruch sieciowy wzrósł 56-krotnie, a wraz z nim powiększyła się znacząco ilość przetwarzanych danych osobowych. Do Internetu jest podłączonych coraz więcej urządzeń i aplikacji, przez które ludzie na co dzień komunikują się.

Jakie nastąpią zmiany w architekturze sieciowej do 2020 r.?

Według prognoz specjalistów nastąpi zwiększenie aż trzykrotne ruchu IP. 73 % populacji światowej będzie korzystać z Internetu. Pojawi się wiele osób, które będą mieć problemy z wykorzystaniem nowych technologii i które nie zostaną uświadomione, w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane. Istnieje spore zagrożenie, że znaczna część nowych użytkowników będzie chciała szybko zarobić, m.in. poprzez hacking lub przechwycenie wrażliwych informacji.

Zmiany, jakie nastąpią na skutek rozwoju nowoczesnych technologii:

Ponad połowa urządzeń zostanie powiązana z komunikacją M2M (machine-to-machine).

Średnia prędkość łącza ulegnie podwojeniu, nawet do 75,4 Mb/s.

Zwiększy się zasób danych przechowywanych i udostępnianych w sieci, tj. wideo, obrazy czy informacji gospodarczych.

Jaka przyszłość czeka firmy? Jak skutecznie zwiększyć ochronę przed nowymi zagrożeniami?

Skoro ruch sieciowy w błyskawicznym tempie wzmaga się, należy podjąć już teraz kroki, które pozwolą na sprawne zarządzanie infrastrukturą IT i przystosowanie się do szykujących się zmian. Zwłaszcza pod względem ochrony danych osobowych. Na rynku wirtualnym zacznie pojawia się coraz więcej podmiotów, a w związku z tym zjawisko konkurencji zwiększy się. Może dojść do śledzenia, celowego przechwycenia danych firmowych lub innych zagrożeń. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności warto wprowadzać dostosowane do systemu i skuteczne środki ochronne.