Bezpieczeństwo

Serwer NAS wsparty o maszynowe uczenie

Serwer NAS wsparty o maszynowe uczenie

Na rynku pamięci masowej przewidywane są tendencje zmierzające do przyspieszenia i udoskonalenia serwerów o rozwiniętej jakości uczenie maszynowe. Producent Network Attached Storage zamierza rozszerzyć zakres oferty o innowacyjne produkty.

Zgodnie z podjętymi projektami serwer NAS zostanie silniej powiązany z platformą chmurową, aby maksymalnie wykorzystać jej moc obliczeniową. Przewidywane jest zwiększenie liczby aplikacji, które posłużą do analizy i eksploracji danych, a także utworzenia kopii bezpieczeństwa. Dojdzie do wzmocnienia szybkości transferu danych.

Serwer NAS wsparty o maszynowe uczenie

Jako przykład wykorzystania najnowszych rozwiązań może posłużyć QNAP TS-2888X. Stanowi połączenie sporej przestrzeni dyskowej, która umożliwia wykonywanie zadań na dość sporą skalę w ramach uczenia maszynowego. Nowy serwer oferuje dodatkową moc obliczeniową, większą wydajność oraz elastyczną skalowalność. Jego parametry zostały rozszerzone oraz wzbogacone o model sztucznej inteligencji, za którego funkcjonowanie umożliwia i wspiera aplikacja QUAI.

Korzyścią z poszerzenia oferty serwerów NAS, służących do zarządzania pamięcią masową (m.in. kopiami bezpieczeństwa w firmach), jest przede wszystkim większy wybór dla klienta. Rozwinięte funkcje serwerów umożliwiają przechowywanie w jednostce przetwarzającej danych do maszynowego uczenia. Pozwala to zaoszczędzić czas na przesyłanie danych, zwłaszcza priorytetowych informacji dla firmy.

Serwer QNAP wykorzystuje następujące funkcje, które opierają się na inteligentnym uczeniu maszynowym:

wykrywanie obiektów;

segmentacja obrazów i filmów;

klasyfikacja grafik;

komunikacja IoT;

rozpoznawanie głosów i twarzy;

szybka migracja danych w ramach serwera.