Bezpieczeństwo

Synchronizacja usług informatycznych – poradnik dla biznesu

Synchronizacja usług informatycznych – poradnik dla biznesu

Problemem dla wielu firm jest wprowadzenie i synchronizacja usług informatycznych. Ciągły rozwój cyfrowych rozwiązań przemysłu 4.0 wymaga zmiany podejścia do zarządzania biznesem. Dotychczas niepołączone ze sobą komponenty infrastruktury nie będą ze sobą efektywnie współpracować. Niezbędne staje się zsynchronizowanie i dostosowane do pracy wielu usług informatycznych w ramach jednego systemu informatycznego lub całej infrastruktury IT (w wielu firmach bardzo złożonej).

Synchronizacja usług informatycznych bez względu na lokalizację, czyli tzw. rozproszenie zasobów IT

Informatycy analizują poprawność działania połączonych ze sobą usług, dbają o ich bieżące aktualizacje oraz szybkość wymiany danych. Synchronizacja usług informatycznych i ich dostosowanie do siebie decyduje o ciągłości i efektywności działania firmy, dlatego tak ważna jest stała kontrola nad następującymi zasobami informatyczne i ich bieżące zarządzanie:

 1. Infrastruktury informatycznej: sieci, serwery, pamięć masowa – służą do pracy na danych i komunikacji między różnymi urządzeniami.
 2. Infrastruktury do łączności: okablowanie sieciowe i połączenia między urządzeniami.
 3. Infrastruktury fizycznej: urządzenia odpowiadające za zasilanie, chłodzenie, wilgotność w serwerowni lub w biurze.
 4. Infrastruktury aplikacyjnej: oprogramowania biznesowe i aplikacje (komercyjne, open-source, dedykowane).

Nawet 99% problemów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informatycznego następuje wskutek indywidualnego błędu pracownika

Aby zapewnić ochronę usług sieciowych, niezbędne jest zatem profesjonalne skonfigurowanie zapory sieciowej oraz prowadzenie bieżących szkoleń dla zespołu. Technologie zmieniają się tak szybko, że wymagają pogłębiania wiedzy oraz bieżącej obsługi w celu przewidywania niestabilności i jak najszybszemu reagowaniu na nie.

Wśród zasad zarządzania ryzykiem IT wymienia się:

 • Określenie metod wykrywania luk w systemie bezpieczeństwa i analizowania szkodliwości przesyłanych plików.
 • Wyznaczenie zasad ochrony zasobów, tj. skanowanie portów czy rozpoznawanie i odpieranie ataków.
 • Stosowanie ustandaryzowanych metod do rozpoznawania użytkowników logujących się do systemu/aplikacji.
 • Monitorowanie poprawności łączności i przetwarzania danych pomiędzy urządzeniami IT.

Dlaczego firmy decydują się na synchronizację usług informatycznych?

 1. Są nastawione na ciągły rozwój IT.
 2. Zamierzają polepszyć jakość obsługi użytkowników.
 3. Chcą mieć pod stała kontrolą zabezpieczenia infrastruktury IT.
 4. Dbają o ciągłość działania powiązanych ze sobą aplikacji, programów i systemów biznesowych.
 5. Zmierzają do poprawy wydajności przepływu danych.

O tym, jak przeprowadzić synchronizację usług informatycznych i jakie rozwiązania informatyczne zastosować w tym celu, chętnie opowiedzą nasi eksperci. Zapraszamy do kontaktu i śledzenia artykułów na naszym blogu.