Bezpieczeństwo

System wiadomości RCS – czy zastąpi standardowy SMS?

Google wychodzi do użytkowników smartfonów z propozycją przejścia z systemu wysyłania wiadomości SMS na rzez RCS.

Korzyścią, na jaką zwraca szczególną uwagę, jest wielkość przetwarzanych danych, które mogą swym zasięgiem objąć nawet 100 MB. Na taką opcję nie pozwalają powszechnie używane i popularne komunikaty, jak np. Messenger. Jednocześnie RCS uwalnia użytkownika od konieczności łączenia się z zewnętrznymi usługami, np. serwisem Facebook. Umożliwia także prowadzić grupowe konwersacje.

RCS zostanie zsynchronizowany z numerem telefonu użytkownika.

RCS, zgodnie z zamiarami Google, powinno stać się integralną częścią smartfonów. Usługa ma wyglądać podobnie do wiadomości tekstowych SMS. Została tak zintegrowana z numerem telefonicznym użytkownika, aby miał do niej ciągły dostęp. Innowacyjność zastosowania ujawni się zwłaszcza w momencie rozszerzenia pojemności przesyłanych plików.

Google chce wprowadzić nową usługę, jednak nie uzyskał jeszcze zgody operatorów komórkowych.

Kwestią sporną jak na razie wydaje się współpraca między producentami nowych  technologii a operatorami telekomunikacyjnymi. Nasuwają się pytania, czy Apple, Google i inne podmioty rynkowe, np. T-Mobile, dojdą ze sobą do porozumienia. Dlatego też Google zaproponował wstępnie wypróbowanie testowej wersji pod nazwą RCS Chat, którą udostępnił jedynie we Francji i UK.

W przypadku sprawdzenia się nowego systemu do wysyłania wiadomości od Google, najprawdopodobniej zostanie on przyjęty również przez inne państwa. Rewolucja w ramach komunikowania się przez smartfony może doprowadzić do jeszcze silniejszej konkurencji wśród operatorów komórkowych. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i operacyjnej doskonałości, bardzo istotnym czynnikiem stanie się dostosowanie do innowacyjnego rozwiązania.