Bezpieczeństwo

Kopia zapasowa – metoda na bezpieczne i szybkie odzyskiwanie danych

Kopia zapasowa – metoda na bezpieczne i szybkie odzyskiwanie danych

Wybór specjalistycznych narzędzi oraz opracowanie analizy ryzyka, uwzględniającej harmonogram działań oraz kwestie techniczne do wykonania to elementy, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić firmie wysoki stopień bezpieczeństwa na wypadek potencjalnych awarii. Silne zabezpieczenia są niezbędne do efektywnego działania firmy na rynku. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu powstanie bezpieczna kopia zapasowa biznesowych dokumentów.

Cały personel powinien wiedzieć, jak reagować w przypadku wystąpienia niespodziewanego incydentu wynikającego zarówno z błędu ludzkiego, jak i niedogodnień technicznych. Warto poznać kilka zasad, które w znacznym stopniu skrócą czas zastoju w momencie wadliwego funkcjonowaniu systemów IT.

Jak ustrzec się przed ryzykiem wycieku i jego szkodami?

Wdrożenie rozwiązania, które zapewni ciągłą dostępność do baz danych, opiera się na archiwizacji i bezpiecznym odtwarzaniu danych. Aby zrealizować to wymaganie, należy skorzystać z funkcji oferowanej przez SQL Server. Tworzenie kopii zapasowych to inwestycja w bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ramach firmy.

Jak odzyskać dane? Czy kopia zapasowa pomoże?

Nawet w przypadku awarii, system jest w stanie przywrócić dane pochodzące z poszczególnych plików czy folderów. Zastosowanie Hardware Independent Restore to szansa na odzyskanie danych przy wykorzystaniu innego sprzętu, który nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania systemowego. Rozwiązania wspomagające odtworzenie kopii zapasowych skracają czas, który należałoby poświęcić na ręczne przywrócenie stabilnego działania serwera.

Bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych – techniki stosowane w kopiach zapasowych

Tworzenie przyrostowych kopii bezpieczeństwa to technika, która opiera się na kopiowaniu plików, które zostały zmienione od momentu utworzenia ostatniej kopii. Zamiast dokonywania archiwizacji całego spektrum dokumentów, w których nie doszło do żadnych przekształceń, wprowadzane zostaje przyrostowy mechanizm (Incremental Backup).

Praca firm, które posiadają silnie rozbudowaną infrastrukturę IT, wymaga aktualizowania systemu na bieżąco. Przetwarzanie ogromnej ilości danych w dość krótkim czasie wiązałoby się ze sporym ryzykiem bez możliwości zapisywania na bieżąco danych. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym pozwala na zapisanie zmian, które zostały wprowadzone w plikach na serwerze głównym. Następuje szybka migracja danych na serwer, w którym przechowywana jest główna kopia bezpieczeństwa.

Firmy w dalszym ciągu do przechowywania danych wykorzystują nośniki zewnętrzne, typu płyty CD/DVD, USB czy dyski sieciowe. Są one wygodnym rozwiązaniem, jednak wiążą się z dość sporym ryzykiem ich przejęcia czy też zgubienia. W przypadku dostania się np. pendrive w niepowołane ręce, może dojść do szkody w zasobach firmowych. Stosowanie nośników danych, które zostają zaszyfrowane, jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż całkowity brak zabezpieczeń w firmie.

Tylko wielopoziomowa strategia wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa uchroni system informatyczny przez niespodziewanymi awariami. Istnieje wiele metod zabezpieczających przed utratą danych lub ich przejęciem. Programy służące do przetwarzania obrazu dysku zapewniają przywrócenie działania systemu operacyjnego i wszystkich zainstalowanych aplikacji. Sprawne zarządzanie kopiami bezpieczeństwa to gwarancja ciągłości działań. Nawet niewielki kryzys nie zaburzy stabilności infrastruktury IT, jeśli istnieje możliwość przywrócenia danych w czasie, który nie spowoduje żadnych strat dla firmy ani nie doprowadzi do jej zastoju.