Bezpieczeństwo

Wirtualizacja serwerów – profesjonalna i korzystna optymalizacja zasobów IT

Wirtualizacja serwerów – profesjonalna i korzystna optymalizacja zasobów IT

Wirtualizacja serwerów jest rozwiązaniem pozwalającym na optymalne wykorzystanie zasobów IT. Opiera się na uruchomieniu w ramach jednego serwera fizycznego kilku systemów operacyjnych. Zastosowanie konsolidacji ogranicza liczbę fizycznego sprzętu, co sprzyja zaoszczędzeniu kosztów związanych z zakupem dodatkowych urządzeń oraz zwiększa efektywność pracy w ramach jednego odizolowanego środowiska komputerowego.

Wysoka jakość działania sprzętu wirtualnego

Wdrożenie systemów do wirtualizacji wiąże się z licznymi korzyściami dla firmy. Przede wszystkim dochodzi do redukcji kosztów poboru energii elektrycznej, ponieważ moc zasilania zostaje ograniczona do jednego sprzętu. Wykorzystanie mocy obliczeniowej serwerów jest znacznie wyższe w porównaniu do tradycyjnego sprzętu, na którym siła działania procesora osiąga maksymalne kilka procent. Wprowadzenie wirtualizacji zwiększa poziom pracy serwerów nawet do 60-70 %.

Wdrożenie wirtualizacji w firmie zapewnia wydajność i stabilność działania systemu

Rozwiązania wdrażane w procesie wirtualizacji oferują wiele przydatnych funkcjonalności w użytkowaniu. Przede wszystkim zapewniają wysoką dostępność aplikacji (high availabilty). Jednocześnie dzięki zmniejszeniu kosztów przyczyniają się do większej wydajności, dostępności i skalowalności systemu. Proces wirtualizacji zapobiega przeciążeniom systemu i nieprzewidzianym zastojom w prawidłowym funkcjonowaniu sprzętu. Jeżeli któraś z aplikacji generuje zbyt duże obciążenie, jej zasoby przenoszone są na serwer, który dysponuje znacznie większą ilością wolnych zasobów. Wirtualne maszyny mogą zatem zostać bez problemu automatycznie odtworzone na drugim serwerze.

Testowanie środowiska wirtualnego

Dział IT opiera swoją pracę na wdrażaniu coraz bardziej udoskonalonych rozwiązań informatycznych. Wirtualizacja serwerów umożliwia przeprowadzanie testów na aplikacjach i systemach operacyjnych. Istnieje możliwość zweryfikowania poprawności działania w ramach wirtualnego sprzętu, zanim rozwiązania zostaną w ostateczności wdrożone i wykorzystane. Testowe środowisko można utworzyć w ciągu kilku minut i sprawdzić jego zalety bądź też wady w wydzielonym VLAN’ie, co nie doprowadzi do żadnych szkód w ramach działania sprzętu wirtualnego.

Wirtualizacja systemu informatycznego a kwestia bezpieczeństwa informacji

Ochrona danych osobowych w procesie wirtualizacji jest w wysokim stopniu zapewniona. Maszyny wirtualne są przygotowane do stabilnego działania, które nie zakłóci pracy funkcjonujących aplikacji. Zastosowanie funkcji klonowania wirtualnych systemów to możliwość przechowywania kopii w lokalizacji zapasowej. Rozwiązanie pomaga uchronić się przed potencjalnymi awariami, a w razie chwilowego zastoju przywraca do prawidłowego działania bezpiecznie przechowywane dane.

Automatyzacja działań w procesie wirtualizacji

Wdrożenie wirtualizacji to model profesjonalnego zarządzania, w którym wiele czynności można zautomatyzować. Zamiast ręcznego wprowadzania ustawień, administracja opiera się na sprawnym wykonywaniu przez system z góry określonych działań.

Wirtualizacja zasobów sprzętowych jest znakomitym rozwiązaniem dla firm, które stawiają na jakość działania systemu informatycznego. Zapewnia optymalizację kosztów, zwiększenie wydajności oraz ciągłość działania.