Bezpieczeństwo

Własna aplikacja webowa – praktyczne porady użycia

Własna aplikacja webowa – praktyczne porady użycia

Istnieją dwie możliwości przetwarzania danych w ogólnodostępnej sieci. Pierwsza z nich wymaga większych inwestycji. Polega na stworzeniu i uruchomieniu od podstaw własnego rozwiązania, jakim jest aplikacja webowa. Drugą opcją jest skorzystanie z dostępnego szablonu interfejsu webowego – płatnego lub darmowego.

Wybór aplikacji webowej a kwestia bezpieczeństwa informacji

W przypadku zdecydowania się na będący w powszechnym użyciu, popularny wzór aplikacji istnieje większe ryzyko ataków. Skoro dostęp jest ułatwiony, również zabezpieczenia mogą zostać w dość prosty sposób rozszyfrowane przez hakerów. Decyzja o wprowadzeniu samodzielnie przygotowanej witryny (najczęściej przy pomocy specjalistów tworzących strony www) lub aplikacji webowej wymaga profesjonalnej wiedzy i stałej kontroli nad posiadanymi zasobami i ruchem sieciowym. Pojawiają się pytania, jak stworzyć bezpieczny kod, który stanie się b przed potencjalnymi zagrożeniami. Warto zastanowić się, jakie kroki należy podjąć w zakresie dodatkowych zabezpieczeń oraz ile potrwa wdrożenie strony internetowej oraz przydatnych do ochrony rozwiązań IT.

Przetwarzanie danych na firmowym serwerze www

Zwłaszcza firmy decydujące się na uaktywnienie działalności w Internecie są obarczone sporym ryzykiem. Dobrze opracowana strategia bezpieczeństwa informacji pozwala zadbać o odpowiedni stopień ochrony danych firmy, jak i informacji o klientach. Powinien zostać w niej uwzględniony szczegółowy zakres zasad użytkowania aplikacji oraz usług sieciowych. Aby uzyskać stabilność systemów i sieci informatycznych oraz szybko przeciwdziałać zbliżającym się awariom lub atakom, zaleca się wdrożenie monitoringu IT. Bieżąca obserwacja witryny internetowej oraz licznych usług webowych zwiększa kontrolę nad danymi, zwłaszcza w związku z ich przetwarzaniem w sieci.

Monitoring IT nad aplikacjami w sieci

Konfiguracja ustawień w ramach obserwacji wizyjnej umożliwia wykonywanie określonych działań w zautomatyzowany sposób. Wśród przydatnych opcji znajdują się:

blokowanie dostępu do zasobów niezaufanym osobom;

wykonywanie poleceń przez system – zgodnie z zasadami ustalonymi na poziomie ustawień przez administratora danych;

wykonywanie poleceń przez system – zgodnie z zasadami ustalonymi na poziomie ustawień przez administratora danych;

przesyłanie odmiennej odpowiedzi niż oczekuje haker – odporność na żądanie wykonania zadań przez niezweryfikowanego użytkownika;

przesyłanie informacji o próbach ataków poprzez SMS lub kontakt telefoniczny.

Aplikacja webowa – jak zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe?

Celem zwiększenia ochrony posiadanego interfejsu webowego stosowane są narzędzia zabezpieczające, typu firewall. Minimalizują słabe punkty i zabezpieczają luki w ramach wybranych usług sieciowych, dzięki czemu powstrzymują ataki i zapobiegają ich przedostaniu się do kodu witryny. Sprawdzenie i zidentyfikowanie obiektów poruszających się w obrębie sieci zmniejsza ryzyko zagrożeń i wzywa do podjęcia działania w przypadku rozpoznania botów lub innych ataków.

Wybór aplikacji webowej nie jest prosty. Jak zostało wspomniane, występują komercyjne oraz profesjonalne metody stworzenia witryn i innych usług sieciowych. Wiele zależy od możliwości finansowych i wyboru sposobu administracji. Bez względu na decyzję należy zadbać o prawidłową konfigurację ustawień. Zwłaszcza w aspekcie polityki bezpieczeństwa usług sieciowych.