Bezpieczeństwo

Współpraca biznesowa, czyli jak obsługujemy naszych klientów

Współpraca biznesowa, czyli jak obsługujemy naszych klientów

Dążymy do tego, aby spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów. Zawarcie długookresowej współpracy wymaga zaangażowania obydwu stron, dlatego podczas zawierania umowy omawiamy następujące elementy:

 • Czas reakcji – maksymalny czas, jaki musi czekać firma na rozwiązanie problemu.
 • Zakres obsługi – usługi informatyczne do zrealizowania dla klienta.
 • Gotowość serwisowa – okres czasu, jaki gwarantuje firma na realizowanie zadań, może obejmować jedynie kilka godzin w tygodniu, 2-3 godziny w ciągu dnia lub mieć gwarancję pomocy technicznej przez całą dobę.
 • Dostępność usługi – warunki do spełnienia, aby przywrócić odpowiednie działanie usług/procesów/sprzętu.
 • Formy komunikacji – metody komunikowania się z klientem, np. zgłoszenia przez zdalny system komputerowy, telefonicznie czy SMS. Obowiązywanie schematu zgłaszania problemów oraz ich rozwiązywania i raportowania.

System do obsługi zgłoszeń standaryzuje zakres prowadzonych prac

Nasi klienci chcą wiedzieć, jakie zadania zostały wykonane przez naszych ekspertów. Dlatego zapewniamy dostęp do elektronicznego systemu, w którym mogą zapoznać się ze zrealizowanymi usługami informatycznymi w Krakowie czy zdalnie, czasem ich trwania (momentem rozpoczęcia i zakończenia) oraz zaraportowanymi problemami.

Raportowanie podjętych działań to element niezbędny do wykonania umowy serwisowej. Potwierdzamy w ten sposób, jakie zadania udało nam się wykonać, jakie trudności zostały napotkane w systemie informatycznym oraz jakie dodatkowe prace powinny zostać podjęte, aby system działał na odpowiednim poziomie.

Jakość świadczonych przez nas usług informatycznych jest mierzona poprzez:

 • Czas podjęcia reakcji na zgłoszenie.
 • Czas poświęcony na wykonanie zadania.
 • Najczęściej realizowane usługi w ramach infrastruktury IT.
 • Zadania, na które zostało poświęcone najwięcej czasu/
 • Ilość zadań wykonanych w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca.
 • Ilość standardowych i niestandardowych zgłoszeń klienta.

Każdy raport to cenna informacja dla zarządu firmy, która dysponuje wiedzą o zakresie obowiązków zewnętrznych specjalistów IT oraz wykrytych problemach w systemie informatycznym. Może więc podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu obsługi informatycznej o inne usługi, np. o przeprowadzanie bieżących konfiguracji i aktualizacji systemowych, zakupie nowych technologii czy zwiększeniu czasu na obsługę informatyczną.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Specjalista IT może być od zarządzania urządzeniami sieciowymi, serwisowania sprzętu, aktualizacji oprogramowania, wykonywania backupu, przygotowywania projektu technologicznego, itd. Możliwości jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od potrzeb firmy oraz złożoności infrastruktury, jaką posiada.

Bez względu na branżę, wielkość firmy oraz zakres pełnionych usług najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta. Dlatego wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy według najlepszych praktyk, z zadbaniem o bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz jej bieżący rozwój.