Bezpieczeństwo

Zagrożenie cyberatakami dla małych i średnich firm rośnie. Jak ochronić zasoby w firmie przed hakerami?

Zagrożenie cyberatakami dla małych i średnich firm rośnie. Jak ochronić zasoby w firmie przed hakerami?

Małe i średnie firmy stają się coraz częściej atakowane przez cyberprzestępców. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie praktyk związanych ze szczególnych uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa informacji stawia w niekorzystnym świetle firmy. Cyberprzestępcy wykorzystują naiwność oraz nieświadomość zagrożeń wśród zarządzających firmami.

Błędy w zabezpieczeniach systemu informatycznego

Niestosowanie zapór ochronnych oraz ograniczanie zasobów na udoskonalanie rozwiązań informatycznych to błędy, które są nagminnie popełniane. Zwłaszcza przez mniejsze przedsiębiorstwa. Prezesi wielokrotnie odpowiadają, że dotychczasowa infrastruktura im w zupełności wystarcza i nie będą korzystać z dodatkowych usług ani zabezpieczeń IT.

Według badania Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark ponad połowa (54 %) cyberataków wiąże się ze sporymi stratami finansowymi. Koszty mogą sięgnąć nawet  500 000 dolarów. Do strat pieniężnych wliczane są: cena za naprawienie szkód lub awarii technicznych, przestój w działaniach pracy firmy, opóźnienia w wykonaniu zleceń czy pozyskaniu nowych klientów.

39 % respondentów biorących udział w badaniu stwierdziło, że połowa ich systemów została uszkodzona w wyniku poważnego naruszenia zabezpieczeń. Dysponowanie mniejszymi zasobami IT sprawiło, że dłużej trwał czas naprawy systemu informatycznego celem przywrócenia go do prawidłowego działania. Słabsze zabezpieczenia IT zwiększają ryzyko cyberataków i nie zapewniają tak wysokiej odporności na zagrożenia pochodzące z sieci.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa informatycznego w firmach

Wśród najczęściej stosowanych cyberataków wobec małych i średnich firm wymieniane są:

oprogramowania ransomware

ataki DDoS i ataki ukierunkowane

kradzież danych przez konkurencję lub osobę zatrudnioną w firmie

stosowanie przez hakerów rozwiązań BYOD lub inteligentnych urządzeń

wykorzystywanie luk występujących w trakcie przetwarzania danych w chmurze

Ochrona i rozwiązania informatyczne przed cyberatakami

Zagrożenie atakami hakerów nieustannie rośnie. Wszystkie firmy, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość, powinny stosować rozwiązania informatyczne, które zapewnią solidną ochronę przed atakami oraz stabilność działania systemów IT.

Osoby zarządzające firmami mają wiele możliwości do wyboru. Muszą przede wszystkim zrozumieć skalę istniejących zagrożeń w sieci. Celem zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie należy wziąć pod uwagę wdrożenie usług IT.

Specjaliści firmy Virtline wprowadzają następujące zabezpieczenia i środki ochronne dla firm:

technologie zapobiegające włamaniom do systemu i zatrzymujące ataki, m.in. firewall, system IDS/IPS;

analiza i poprawa bezpieczeństwa aplikacji webowych, np. sprawdzana przy użyciu testów penetracyjnych;

wdrożenie własnego serwera firmowego lub korzystanie z usług wiarygodnych hostingodawców;

wprowadzenie rozwiązań zapewniających automatyczne zarządzanie kopiami bezpieczeństwa;

stałe monitorowanie usług sieciowych przy pomocy firmy informatycznej.