Bezpieczeństwo

Zarządzanie aktualizacjami – cykliczny monitoring i automatyzacja działań

Zarządzanie aktualizacjami – cykliczny monitoring i automatyzacja działań

Zarządzanie aktualizacjami to szeroki i wymagający powtarzalności proces działań, który gwarantuje firmie bezpieczeństwo i ciągłość działania całego systemu informatycznego.  Wiąże się z prowadzeniem na bieżąco monitoringu aktualizacji oprogramowania i wymaga od osoby zarządzającej rozsądnego podejścia co do decyzji uaktualnienia poszczególnych, proponowanych aktualizacji.

Zarządzanie aktualizacjami z informatycznego punktu widzenia to stały nadzór i reagowanie na pojawiające się aktualizacje. Może dotyczyć aplikacji, urządzeń mobilnych czy sprzętu sieciowego. Wielokrotnie wymaga profesjonalnego podejścia, które zapewniają firmy informatyczne. Stała opieka nad powierzoną infrastrukturą IT, zwłaszcza w kwestiach dostosowania do wymogów prawnych i zabezpieczeń, gwarantuje wysoką jakość i cykliczność podejmowanych działań.

Na proces zarządzania aktualizacjami składają  się następujące etapy:

analiza środowiska IT i brakujących aktualizacji

harmonogram  aktualizacji, które  powinny zostać zainstalowane

przygotowanie do wdrożenia brakujących elementów w systemie

przeprowadzenie testów penetracyjnych, m.in. testów aplikacji webowych

sprawdzenie wydajności i poziomu zabezpieczeń

wykonanie kopii bezpieczeństwa

weryfikacja  zabezpieczeń po wprowadzonych zmianach i konfiguracji  systemu

bieżące i cykliczne monitorowanie aktualizacji.

Dużym plusem w zarządzaniu aktualizacjami jest możliwość wprowadzenia automatyzacji działań. Zamiast wykonywania określonych czynności ręcznie, system automatycznie dostosuje się do pewnych warunków i sam podejmie się naprawy systemu, np. w przypadku przepełnienia pojemności dysków. Informatycy są w stanie skonfigurować ustawienia oprogramowania do tego, aby wysyłało alerty o symptomach wskazujących na potencjalne awarie bądź aktualizowało przestarzałe wersje wtyczek.

Zarządzanie aktualizacjami aplikacji i programów biznesowych 

Aktualizowanie oprogramowania jest niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych i instalowanych aplikacji. Przeprowadzenie analizy ryzyka i stały monitoring  aktualizacji pozwalają w szybki sposób zareagować i podjąć adekwatne działania. Ciągłość sprawnego funkcjonowania systemu zapewni zaś postępowanie według ustalonego harmonogramu. Najlepiej jeśli zostanie on skonsultowany z działem informatycznym. Profesjonalne zarządzanie aktualizacjami, zgodnie z najnowszymi technologiami,  gwarantuje wysoką skuteczność i sprzyja budowaniu bezpieczeństwa w obliczu wielu zagrożeń, na które jesteśmy nieustannie narażeni w sieci.