Bezpieczeństwo

Zarządzanie dostępem do kont użytkowników – błędy popełniane w ramach polityki bezpieczeństwa w firmie

Zarządzanie dostępem do kont użytkowników – błędy popełniane w ramach polityki bezpieczeństwa w firmie

Bezpieczeństwo informacji w firmach jest zagrożone w przypadku stosowania nieudoskonalonych i niechronionych dostępów do kont użytkowników. Zaleca się wprowadzenie usługi zarządzanie dostępem w ramach polityki firmowej, opartej na bezpiecznym i stabilnym rozwiązaniu informatycznym.

Wśród najczęściej popełnianych błędów, w ramach zarządzania polityką bezpieczeństwa informacji w firmie, wskazywane są przestarzałe metody do zarządzania kontami użytkowników. Część pracowników prowadzi jeszcze analizę logów i zapisuje najważniejsze informacje na papierze.

Zacofanie technologiczne czy niechęć do zmian i profesjonalnych rozwiązań IT?

Brak zaufania, nieświadomość prawidłowego zastosowania i przydatnych praktyk sprawia, że pracownicy są niechętni wobec nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nie używają innowacyjnych programów, które gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa. Niepokojące zachowanie występuje również po stronie zarządzających firmami. W wielu przedsiębiorstwach występują silne braki w stosunku do prowadzenia profesjonalnych systemów do zarządzania politykami i procedurami IT.

Bezpieczeństwo przekazywanych informacji a zarządzanie dostępem użytkowników

Kolejny problem występuje w związku z wydłużającym się czasem zapewnienia nowym pracownikom wszystkim wymaganych aplikacji i dostępów do systemu. Okres ten potrafi trwać nawet do kilku tygodni.

Słabe zabezpieczenia sprawiają, że specjaliści ds. IT są w stanie wykraść z firmy poufne informacje bez wiedzy właścicieli. 8 na 10 informatyków przyznaje, że bez problemu mogliby przełamać bariery i przejąć na własność poufne dane. Zarządzanie dostępem jest więc na bardzo słabym poziomie. Zwłaszcza, że niezabezpieczone dane stają się pożywką dla cyberprzestępców.

Braki w rozwiązaniach informatycznych

W wielu przedsiębiorstwach brakuje metod do efektywnego zarządzania tożsamością użytkowników oraz dostępem do kont. Niezbędnym warunkiem do sprawnego funkcjonowania firmy w obrębie infrastruktury informatycznej jest proces automatyzacji działań. Ułatwia on zarządzanie kontami firmowymi i pozwala na wykonywanie wielu funkcji, bez konieczności wprowadzania ich ręcznie.

Przestarzałe, nieusprawnione i nieudoskonalone zasady i procedury bezpieczeństwa wiążą się z dużym ryzykiem wycieku czy kradzieżą danych, nieuprawnionym dostępem bądź naruszeniem zabezpieczeń IT. Wszystkie te incydenty mogą znacznie naruszyć stabilność i zakłócić sprawne działanie firmy.