Bezpieczeństwo

Zarządzanie kopią bezpieczeństwa w systemie wirtualnym

Zarządzanie kopią bezpieczeństwa w systemie wirtualnym

Kopia bezpieczeństwa chroni dane w firmie na wypadek potencjalnych awarii, takich jak wycieki danych czy błędy techniczne. Jeśli istnieje miejsce na dyskach twardych, należy wykonywać backup, aby nie dopuścić do nieprawidłowego działania całego systemu, który mógłby zaburzyć pracę całej firmy. Cała polityka poprawnego wykonywania i odtwarzania kopii zapasowej nosi nazwę zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.

Backup sprzętu wirtualnego

Istnieje wiele sposobów na przygotowanie kopii bezpieczeństwa środowisk wirtualnych. Jedną z dostępnych opcji jest zainstalowanie wymaganego oprogramowania do zarządzania i  wykonywania  kopii bezpieczeństwa. Wdrożenie backupu powinno zostać przeprowadzone w każdym systemie, na którym pracujemy. Niezbędne jest zwłaszcza w przypadku prowadzenia firmy, w której przetwarzane są duże ilości danych osobowych.

W licencjonowanych wersjach Vmware VSphere znajduje się funkcja CBR, która pozwala na  przyrostowe wykonywanie kopii zapasowych. W opcjach bardziej zaawansowanych istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowych modułów, które wspomogą operację backupu, m.in. ustawienia okresu czasowego, po których będą wykonywane backupy.

Kopia bezpieczeństwa – zarządzanie – praktyczne porady

Po uruchomieniu systemu do zarządzania backupem należy upewnić się, czy jego działanie jest poprawne. Przeprowadzenie testowego odtworzenia wykonanej kopii zapasowej potwierdza  zgodność bądź też nie z ustalonymi w trakcie konfiguracji ustawieniami.  W przypadku backupu wykonywanego w ramach środowiska wirtualnego istnieje możliwość aktywowania go w  miejsce oryginalnych danych. Jest to naprawdę szybka metoda, która nie zakłóca prac prowadzonych na systemach komputerowych firmy.

Dane zapasowe powinny być niezawodne. Należy ustrzegać się sytuacji, które spowodowałaby ich przekształcenie. Backupy tworzone są w taki sposób, aby mogły zostać w krótkim czasie odtworzone. Istotną kwestią jest również to, aby nie zajmowały zbyt dużo miejsca na dysku. Przydatna w tym względzie okazuje się kompresja kopii zapasowych, która optymalizuje rozmiar pobranego pliku przy użyciu mniejszej ilości pamięci w porównaniu z oryginalnym plikiem.

Oprogramowania do kompresji skanują plik i szukają powtarzających się w nim wzorców, w  oparciu o które zapisywany jest plik o mniejszej wadze. Po jego odtworzeniu straty są niezauważalne. Kompresja umożliwia przechowywanie sporej liczby kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Jednocześnie prowadzi do obniżenia kosztów związanych z ich przechowywaniem.

Bieżące zarządzanie kopiami bezpieczeństwa to gwarancja pewnego i stabilnego działania. Nawet w przypadku utraty oryginalnych plików, zawierających wrażliwe informacje o znaczeniu biznesowym dla firmy, informatycy są w stanie odtworzyć ich kopię i przywrócić do sprawnego działania w dość krótkim czasie.