Bezpieczeństwo

Zarządzanie usługami informatycznymi w oparciu o ITIL

Zarządzanie usługami informatycznymi w oparciu o ITIL

Zdecydowana część usług jest oparta na technologiach informatycznych. Ich obsługa wymaga stałego wsparcia i nadzoru technicznego ze strony specjalistów IT. Zarządzanie usługami ewoluuje w kierunku stosowania procesów automatyzacji i usprawniania obsługi klientów, które są oparte na zbiorze zasad ITIL. Przydatna staje się również bieżąca obserwacja sprawności działania systemów oraz aktualizowanie otrzymywanych analiz i wyników.

ITIL – zbiór praktycznych porad niezbędnych do zarządzania usługami informatycznych

Do najczęściej używanych narzędzi w ramach zarządzania projektami informatycznymi jest ITIL. Odpowiada za zintegrowanie ze sobą wszystkich elementów składających się na system informatyczny firmy. Zostają one połączone ze sobą w elastyczny sposób, który zapewnia spójność działania i współpracę między pracownikami zajmującymi się poszczególnymi projektami. ITIL umożliwia kompleksową administrację infrastrukturą IT, opierając swoje działania na modelu tworzenia, udoskonalania i dostarczania usług, który uwzględniają najnowsze rozwiązania technologiczne.

Specjaliści działu IT w ramach prowadzenia administracji systemem informatycznym podejmują następujące działania:

  1. Wdrożenie planu rozwoju sieci IT.
  2. Doskonalenie usług i aplikacji webowych.
  3. Optymalizowanie rozwoju infrastruktury IT.
  4. Projektowanie nowych rozwiązań.
  5. Zakup, rozbudowa i instalacja infrastruktury sprzętowej.
  6. Zapewnienie wsparcia technicznego.

ITIL odzwierciedla procesowe podejście do zarządzania całym systemem IT. Łączy ze sobą funkcje, których nie trzeba wykonywać ręcznie ani w odosobnieniu od innych usług. Obejmuje zarządzanie incydentami, problemami technicznymi, zmianami, aktualizacjami, poziomem działania usług i wskaźników. Odnosi się również do kwestii prowadzenia monitoringu informatycznego, który koreluje ze sobą wiele czynników i dostosowuje działanie usług i urządzeń sieciowych do ustaleń administratora wprowadzonych na poziomie ustawień.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne w ramach ITIL

Dotychczas ITIL odnosiło się jedynie do zarządzania infrastrukturą czysto techniczną, która należy do obszaru działań zespołu IT. Szybkość przemian technologicznych i łatwość dostosowywania się użytkowników doprowadziło do wyodrębnienia nowych wymiarów modelu, które dotyczą następujących obszarów:

dostęp do informacji i technologii;

kontakt z partnerami/dostawcami;

administracja procesami usługowymi;

zarządzanie zasobami ludzkimi.

Najważniejsze dla firmy staje się dostarczanie wartości klientom. ITIL ułatwia nie tylko sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą i projektami informatycznymi. Sprzyja osiąganiu wyższych i przewidywalnych wyników, które zapewniają ciągłość działania i wzmacniają wizerunek firmy.