Bezpieczeństwo

Czy Twoja firma dba o zapewnienie bezpieczeństwa dokumentom biznesowym?

Czy Twoja firma dba o zapewnienie bezpieczeństwa dokumentom biznesowym?

Na to pytanie warto odpowiedzieć już dziś. Dlaczego? Ponieważ na wysypiskach śmieci czy w otwartej sieci są znajdywane poufne dokumenty zagrażające bezpieczeństwu Twojego biznesu. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu komputerowego to pierwszy krok, który możesz podjąć, aby zabezpieczyć się nie tylko przed atakami. Również przed niewłaściwym obiegiem informacji wewnątrz firmy.

Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów biznesowych – kilka przydatnych praktyk

W każdej firmie powinny obowiązywać i być na bieżąco aktualizowane polityki i procedury bezpieczeństwa. W ich ramach należy spisać:

  • Metody przetwarzania danych.
  • Uprawnienia administratorskie.
  • Sposoby niszczenia dokumentów papierowych i elektronicznych.
  • Charakter pracy zdalnej – metody połączenia z siecią firmową i zastosowane bezpieczne metody komunikacji.
  • Częstotliwość wykonywania audytów i testów bezpieczeństwa sieci, serwerów i systemów.
  • Badanie poziomu wydajności i efektywności działających urządzeń sieciowych.

To tylko przykładowe działania, które wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego. Jest ich oczywiście znacznie więcej. W dużej mierze wprowadzone procedury i polityki bezpieczeństwa zależą od charakteru prowadzonej działalności – branży, form działania, metod przetwarzania danych, itd.

W 2020 r. liczba elektrośmieci wyniosła 53,6 mln ton. Szacuje się, że w 2030 r. liczba elektrośmieci może osiągnąć nawet 74 mln ton

Uregulowanie zabezpieczeń systemu informatycznego i jego bieżąca kontrola to niezbędne działania, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych biznesowych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, bez uregulowania kwestii bezpieczeństwa komponentów systemu IT, może przyczynić się do zwiększenia ryzyka zaistnienia zagrożeń, m.in. w formie ataków lub szpiegostwa. Dzieję się tak, ponieważ zwiększa się liczba urządzeń podłączonych do sieci i rośnie częstotliwość przetwarzania danych, a co za tym idzie może wystąpić więcej wąskich gardeł, czyli słabości w systemie. Dlatego tak istotne podczas wdrożeń, związanych z modernizacją infrastruktury IT, jest kilkukrotne przeprowadzanie testów i zweryfikowanie błędów w działaniu technologii czy słabych punktów w systemie w celu ich eliminacji.

Jakie działania podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa w biznesie?

Analiza pod kątem bezpieczeństwa systemu powinna obejmować zarówno kwestie techniczne, jak i obszar zachowania pracowników podczas realizacji codziennych procesów, m.in. związanych z przetwarzaniem danych biznesowych.

O tym, jak zarządzać bezpieczeństwem infrastrukturą IT oraz jakie prace są niezbędne w celu utrzymania ciągłości działania biznesowego, chętnie opowiedzą nasi eksperci. Zapraszamy do kontaktu.