Obok outsourcingu poszczególnych, najbardziej wyspecjalizowanych obszarów, oferujemy również „pełny” outsourcing IT. Jest to kompleksowe zarządzanie całą infrastrukturą sieciową, serwerową, komputerami biurowymi oraz serwisami i aplikacjami.

Powierzając naszym specjalistom opiekę nad infrastrukturą IT w firmie, zyskujecie gwarancję, że wszystkie prace dotyczące sieci i stacji roboczych będą prawidłowo wykonywane – weryfikowane i na bieżąco aktualizowane.

W ramach kompleksowego outsourcingu wykonujemy m.in.:

  • Administrację serwerami
  • Helpdesk – wsparcie dla użytkownika końcowego
  • Administrację siecią
  • Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.

Kompleksowa_obsługa_informatyczna

Dobra obsługa informatyczna nie polega jedynie na reagowaniu na kryzys i problemy w firmie. Outsourcing traktujemy jako szereg działań ukierunkowanych na rozwój Twojej firmy przy użyciu nowoczesnych narzędzi IT.

Oprócz bieżących prac administracyjnych i wsparcia technicznego, nasz outsourcing obejmuje również:

  • Prace modernizacyjne
  • Optymalizację pracy na stanowiskach komputerowych
  • Nadzór nad bezpieczeństwem firmy
  • Szkolenia pracowników
  • Doradztwo informatyczne
  • Stałą analizę potrzeb pod kątem rozwiązań stymulujących rozwój firmy.