Bezpieczeństwo

Dobre praktyki zarządzania danymi biznesowymi

Jak dbać o dane firmy? Przedstawiamy profesjonalne praktyki zarządzania danymi

Czym właściwie są praktyki zarządzania danymi? To zasady działania, które określa się w celu operowania na danych w formie elektronicznej i tradycyjnej, aby zachować spójność informacji, ciągłość działania firmy oraz elastyczność podejmowania decyzji. Coraz częściej opierają się na zastosowaniu technologii informatycznych, które wpływają na doskonalenie zachodzących procesów biznesowych i ułatwiają podejmowanie decyzji w odpowiedzi na zaistniałe trudności lub pojawiające się szanse rozwoju firmy.

Wśród dobrych praktyk zarządzania danymi elektronicznymi w ramach systemu informatycznego firmy wymienia się:

  • Wdrożenie mechanizmu dostępu Zero Trust, czyli ograniczonego zaufania, aby nie dochodziło do naruszeń na system informatyczny firmy.
  • Wprowadzenie rozwiązań informatycznych, które bieżące monitorowanie oraz podejmowanie szybkiej reakcji w odpowiedzi na wykryte zagrożenie.
  • Ograniczenie problemów technicznych wskutek ograniczenia uprawnień dostępowych do wybranych dokumentów, folderów i zasobów elektronicznych firmy.

Informatycy operują na danych i doskonalą procesy biznesowe, aby wesprzeć firmę w jej rozwoju

Specjaliści w ramach outsourcingu IT w Warszawie i Krakowie skupiają się na zapewnieniu poprawnego działania wszystkich komponentów infrastruktury IT, aby nie dochodziło do zaburzeń w działaniu programów i aplikacji, co mogłoby zaważyć na ciągłości działania firmy. Aby zrealizować zadania w ramach obsługi informatycznej ustalane są cele, które są realizowane w zgodzie z przyjętymi parametrami wydajności i skuteczności działania oraz w odpowiedzi na potrzeby firmy. Należą do nich dobre praktyki zarządzania danymi, wskaźniki odporności systemu na błędy techniczne, maksymalny czas podjęcia reakcji oraz metody wykonywania rozwiązań informatycznych.

Praktyki zarządzania danymi, czyli jak działać na pożytek firmy

Do celów wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych zalicza się:

  • Wzmocnienie ochrony danych firmowych przed potencjalnymi atakami hakerskimi, socjotechniką, błędami technicznymi i ludzkimi.
  • Wypracowanie polityk bezpieczeństwa IT w odniesieniu do indywidualnych przypadków biznesowych.
  • Określenie i udoskonalanie możliwości podejmowania reakcji na wykryte zagrożenie.
  • Usprawnienie przepływu danych biznesowych w formie elektronicznej w niezmienionej postaci.

Należy mieć na uwadze fakt, że technologie informatyczne szybko zmieniają się – zwłaszcza pod kątem ich aktualności. Wraz z nimi dochodzi do zmian w specyfice działania firmy. Dlatego firmy powinny nieustannie dbać o rozwój technologii i kompetencji informatycznych pracowników i być otwarte na zmiany w myśl dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa. Są nimi ochrona, detekcja oraz reakcja, które decydują o poprawnym i skutecznym operowaniu na danych w bezpieczny sposób.

Problem goni problem, czyli trudności napotyka w zarządzaniu danymi biznesowymi

Problemem w dalszym ciągu jest przechowywanie przez przedsiębiorstwa zbyt dużej ilości rozproszonych danych. Jest to zgubna praktyka zarządzania danymi, która nie stanowi korzyści dla firmy, lecz generuje koszty i utrudnia sprawne operowanie danymi, które nie są w gotowej formie do ich udostępniania czy po prostu podejmowania działania na nich. Nowoczesne podejście do zarządzania danymi powinno opierać się na pobieraniu, przechowywaniu i analizowaniu danych, które są praktyczne i zdatne do użytku bez ich wcześniejszej obróbki. Okazuje się, że aż 68% danych w posiadaniu firm jest niewykorzystana, gdyż dane są niespreparowane lub nieprawidłowo uporządkowane, co powoduje liczne błędy w ramach infrastruktury firmy oraz wydłuża zakres prowadzonych działań. Dlatego tak istotne jest stworzenie i trzymanie się procedur z zakresu bezpieczeństwa IT. Profesjonalne praktyki zarządzania danymi doprowadzą do rozwoju firmy, która z czasem zacznie traktować operowanie na danych w elastyczny sposób za coś normalnego. I przede wszystkim przekona się, że nowe technologie nie tylko chronią przed zagrożeniami skierowanymi na system IT, ale przede wszystkim ułatwiają zarządzanie biznesem.