Bezpieczeństwo

Integralność, dostępność i niezawodność danych, czyli parametry bezpieczeństwa informacji

Jak zadbać o integralność, dostępność i niezawodność danych?

Integralność, dostępność i niezawodność danych to trzy podstawowe parametry, które stanowią wyznaczniki zachowania bezpieczeństwa systemu firmowego i bezpieczeństwa informacji. Aby zagwarantować ciągłość i poprawność działania organizacji, te trzy czynniki muszą być ze sobą komplementarne, czyli ściśle ze sobą współpracować. Najlepiej w oparciu o standardy określone w strategii zarządzania bezpieczeństwem IT.

Parametry bezpieczeństwa informacji w firmie

Każdy z parametrów bezpieczeństwa IT zostanie szczegółowo omówiony poniżej, aby przedsiębiorcy dowiedzieli się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas wyznaczania celów strategii biznesowej w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jednocześnie podpowiemy, jak kontrolować działania prowadzone przez informatyków wewnątrz firm bądź przez zewnętrzną firmą informatyczną.

Integralność danych biznesowych

Zachowanie przetwarzanych, zapisywanych oraz udostępnianych danych w niezmienionej formie. Bez względu na procesy, jakim są poddawane dane biznesowe, powinny one pozostać w nienaruszonej formie, która pozwoli prowadzić na nich pożądane działania. Aby dane biznesowe były spójne, muszą być zgodne z ich pierwotnym kształtem, czyli nie może dojść do ich zaburzenia wskutek umyślnego działania hakerów czy błędu popełnionego przez pracownika. W tym celu monitoruje się m.in. formy kontroli dostępu do systemu firmowego, wprowadza rozwiązania odpierające nieautoryzowane próby dostępu do danych oraz wdraża usprawnienia w funkcjonowaniu rozwiązań informatycznych. Wszelkie odstępstwa od niewłaściwego działania urządzeń powinny być w porę wykrywane, a w ich następstwie powinno dojść do podjęcia działania uniemożliwiającego dalsze rozprzestrzenienie się problemów technicznych.

Dostępność danych i usług biznesowych

Dostępność to konkretny okres czasu, w jakim dochodzi do wykonania obsługi żądań systemowych. Ten parametr odnosi się do średniego czasu naprawy, który musi upłynąć, aby doszło do usunięcia wykrytego błędu lub naprawienia zaistniałej szkody. Dostępne w takim przypadku muszą być wskazane komponenty infrastruktury IT, aby nie doszło do przerwania ciągłości działania biznesowego. Aby uniknąć awarii, obserwuje się wskaźniki wydajności oraz poprawności działania urządzeń sieciowych i oprogramowania, ważność licencji, poprawność przeprowadzonych aktualizacji oraz cykliczność prowadzenia przeglądów infrastruktury IT.

Niezawodność systemu informatycznego

Niezawodność to parametr, który jest określany poprzez stosunek częstotliwości wykonywania napraw systemu informatycznego wobec okresu niezachwianego działania wszystkich komponentów infrastruktury IT. Im bardziej jest skomplikowana infrastruktura techniczna, tym szersze należy wyznaczyć wskaźniki kontroli i określić, które urządzenia/aplikacje/systemy/oprogramowania muszą perfekcyjnie działać i jakie istnieje możliwe odchylenie od skutecznego działania wskazanych komponentów technicznych. Każde odstępstwo od przyjętych norm powinno przyjmować formę alertu, który poinformuje wskazane osoby o niestabilności i wymusi podjęcie działań naprawczych.

Integralność, dostępność i niezawodność danych, czyli parametry bezpieczeństwa IT

Wymienione wskaźniki, czyli integralność, dostępność i niezawodność danych, to filary bezpieczeństwa informacji, które zapewniają poprawne i wydajne działania systemów informatycznych. Ich utrzymanie wymaga wprowadzenia i zadbania o rozwiązania technologiczne, które mają na celu ochronę systemu IT przed niepożądanymi atakami, zawahaniami w ciągłości działania systemu IT oraz zachowania zasady poufności danych. Dlatego tak ważne jest dostosowanie strategii bezpieczeństwa informacji do tych trzech parametrów, których utrzymanie jest możliwe wskutek użycia profesjonalnych technologii. Jest to zadanie możliwe do realizacji zwłaszcza pod okiem profesjonalistów, którzy zadbają o wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w ramach outsourcingu IT dla firm. Adekwatnie do wybranego abonamentu wsparcia informatycy zapewnią opiekę nad wybranymi obszarami IT oraz zajmą się usprawnianiem technologii używanych przez firmę.