Bezpieczeństwo

Jak zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym, aby uniknąć ataków hakerskich?

Jak zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym, aby uniknąć ataków hakerskich?

Badania „State of Operational Technology and Cybersecurity Report” pokazują, że 93% przedsiębiorstw korzystających z systemów OT (operacyjnych systemów sieci przemysłowych) w ciągu ostatniego roku doświadczyło włamania do systemu informatycznego. Okazuje się, że główną przyczyną są luki w istniejących zabezpieczeniach systemów przemysłowych.

Szczególnie narażone są: branża logistyczna, produkcyjna, transport oraz instytucje świadczące opiekę medyczną. Niezbędne staje się zwiększanie ochrony systemów sterowania przemysłowego oraz systemów kontroli nadzorowania dostępu do systemu. Te procesy odnoszą się do weryfikacji poprawności działania zabezpieczeń, czyli wpisują się w zakres bezpieczeństwa IT.

Do zaleceń wprowadzenia zmian w ramach firmowych systemów IT wymienia się:

  • mechanizmy zero trust, aby uchronić się przed nieautoryzowanym dostępem,
  • rozwiązania zwiększające wydajność działań operacyjnych,
  • scentralizowanie działań związanych z bezpieczeństwem.

Zarządzanie przedsiębiorstwem to szereg wymogów, które muszą być spełnione, aby procesy były realizowane szybko, wydajnie, z zyskiem i przede wszystkim bezpiecznie. Hakerzy wykorzystują najmniejsze nieprawidłowości, aby dostać się do systemu informatycznego, wykraść dane i wyrządzić wiele spustoszeń. W 2021 r. ataki skierowane na system opieki zdrowotnej wzrosły o 200%, na systemy produkcyjne o 300%, a na instytucje finansowe o 53%. Hakerzy nie próżnują, więc firmy muszą być ciągle czujne, aby zabezpieczyć systemy i przetwarzane dane przed atakami.

Jak zatem zarządzać przedsiębiorstwem, aby odeprzeć ataki hakerskie?

Przede wszystkim należy zwiększyć poziom bezpieczeństwa biznesowych urządzeń sieciowych oraz rozwiązań umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej lub łączenie się z siecią wewnętrzną podczas wyjazdów służbowych. Stopień dojrzałości rozwiązań okazuje się zbyt niski – oznacza to, że stosowane przez firmy technologie są zbyt słabe w stosunku do istniejących zagrożeń oraz szerokiego zakresu świadczonych usług przez przedsiębiorstwa.

Ataki stają się ukierunkowane, tzn. są podejmowane w stosunku do firm, które przetwarzają strategiczne i zyskowne dane, których kradzież wywołuje destabilizację zarządzania przedsiębiorstwem. Dochodzi do przerw w świadczeniu usług, zmniejszenia produktywności oraz strat finansowych. Skoro następuje naruszenie podstaw systemu bezpieczeństwa, firma traci pozytywny wizerunek, a klienci zaczynają tracić do niej swoje zaufanie. Dlatego tak istotne jest scentralizowanie prowadzonych działań, ujednolicenie stosowanych rozwiązań komunikacyjnych oraz dobranie adekwatnych rozwiązań zabezpieczających do specyfiki działania branży. Zwłaszcza, że coraz więcej procesów jest realizowanych online.

Profesjonalny outsourcing IT dla firm – podstawa bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Odpowiedzialność za wdrożenia rozwiązań informatycznych oraz ich kontrolowanie może wyjść poza obszar firmy. Jest to dogodne ułatwienie dla firm, które nie mają wyspecjalizowanej kadry ds. bezpieczeństwa. Wielokrotnie to na dyrektorów operacyjnych lub dyrektorów produkcji spada obowiązek dbania o bezpieczeństwo systemów. Niekoniecznie jednak posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Dlatego istnieje możliwość zlecenia prowadzenia obsługi informatycznej nad bezpieczeństwem działania systemów zewnętrznym specjalistom. Outsourcing IT dla firm to kontrola nad wydajnością działania systemów, poprawnością ich działania oraz aktualizowaniem i konfigurowaniem działających aplikacji oraz systemów. Dojrzałe podejście do zarządzania biznesem to umiejętność delegowania zadań. Aby więc uniknąć powyżej opisanych skutków ataków hakierskich, warto zastanowić się nad nawiązaniem współpracy z firmą ds. bezpieczeństwa.