Bezpieczeństwo

Obsługa zgłoszeń w ramach zarządzania ryzykiem

Obsługa zgłoszeń w ramach zarządzania ryzykiem

Kradzież lub wyciek danych wiąże się dla firmy z wieloma konsekwencjami. Utrata wizerunku, zastój w działaniu, przejęcie patentu to tylko przykłady. Data Loss Prevention to określenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie atakom skierowanym na wrażliwe dane osobowe oraz biznesowe. Wykrywają niepożądany ruch sieciowy, np. próbę włamania na konto, próbę wprowadzenia zmian w plikach, próbę przejęcia kontroli nad systemem, itd.

Zarządzanie ryzykiem oparte na profesjonalnej polityce bezpieczeństwa

Zarządzanie ryzykiem powinno być prowadzone w sposób profesjonalny. Opiera się na analizie potencjalnego ryzyka i wypracowaniu schematycznych działań podejmowanych w przypadku zauważenia, wykrycia lub podejrzenia zagrożenia czy niestabilności w systemie. Zagrożenia są identyfikowane i klasyfikowane według możliwego negatywnego wpływu na działanie infrastruktury informatycznej. Od poziomu zagrożenia zależy, jak szybko i w jakim zakresie zostanie podjęte działanie mające na celu usunięcie lub zminimalizowanie zagrożenia. Straty firmy powinny być jak najmniejsze, a każdy incydent zapisany w taki sposób, aby w przyszłości pracownicy wiedzieli, jak przeciwdziałać podobnym sytuacjom oraz jak sobie z nimi poradzić.

Rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem są spisywane w ramach polityki bezpieczeństwa firmy, która zawiera informacje o:

 • Procesach, które realizuje firma, powiązanych z systemem informatycznym.
 • Klasyfikacji potencjalnych zagrożeń
 • Metodach przeciwdziałania zagrożeniom.
 • Schemacie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 • Regulaminie przestrzenia wypracowanych standardów działania.

Jak wyglądają etapy zarządzania ryzykiem?

Mniej więcej schemat analizowania zagrożeń skierowanych na system informatyczny przebiega według następujących etapów:

 1. Określenie zasobów informatycznych firmy: urządzeń, oprogramowania, aplikacji, systemów oraz rozwiązań zabezpieczających.
 2. Określenie i klasyfikacja zagrożeń w odniesieniu do posiadanych zasobów.
 3. Wypisanie przyczyn potencjalnego zagrożenia oraz możliwych jego skutków.
 4. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu rozwiązań chroniących przed zagrożeniami.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli nad systemem informatycznym.
 6. Podejmowanie działań przeciwdziałających zagrożeniu – według ustandaryzowanych kroków.

Obsługa informatyczna zawsze jest związana z bezpieczeństwem, ponieważ od zastosowanych rozwiązań informatycznych zależy skuteczność działania firmy oraz rozwój jej procesów biznesowych. Optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami pozwala ograniczyć wystąpienie licznych zagrożeń, które są odpierane przez firewalle, systemy IDS/IPS czy oprogramowania antywirusowe oraz antyspamowe. Co ważne, wszystkie te rozwiązania muszą być odpowiednio skonfigurowane i aktualizowane.

Standaryzacja zarządzania ryzykiem IT

Bieżąca administracja nad usługami IT pozwala określić standardowe mechanizmy działania oraz wykryć podatności systemowe i w porę na nie zareagować. Niezbędna jest również świadomość pracowników o możliwych zagrożeniach oraz wiedza o działaniach zapobiegających sytuacjom wystąpienia zagrożenia. Dlatego też szkolenia uświadamiają o ryzyku, z którym związane jest prowadzenie działań biznesowych. Są nimi m.in. ryzyko przetwarzania danych, ryzyko korzystania z platformy chmurowej, ryzyko korzystania z cyberprzestrzeni, ryzyko wykorzystywania komercyjnego oprogramowania biznesowego, ryzyko obrotu finansowego z użyciem elektronicznych środków.