Bezpieczeństwo

Zdalna administracja infrastrukturą IT

Zdalna administracja infrastrukturą IT

Awarie techniczne, zastoje w pracach, wyniki odbiegające od normy – praktycznie każdy przedsiębiorca choć raz zetknął się z tymi problemami. Nie da się ich całkowicie uniknąć, ale możliwe jest zminimalizowanie ryzyka i zareagowanie w porę na zauważone przez administratora wskaźniki niewłaściwego działania. Takie możliwości daje zdalna administracja infrastrukturą IT. Nie jest ważne, gdzie jest zlokalizowana Twoja firma, tylko jakie działania podejmie zespół informatyków.

Zdalna administracja infrastrukturą IT uchroni przed awariami technicznymi

Brakuje miejsca na utworzenie backupu, kończy się pamięć RAM, a może procesor jest za nadto przeciążony. Zespół informatyków dzięki zastosowaniu bieżącego monitoringu będzie wiedział, jakie problemy mogą wyniknąć z alertów i podejmie działania, aby im zapobiec. Dzięki zdalnej administracji infrastrukturą IT firma nie odczuje strat – ani finansowych, ani operacyjnych. I tutaj trzeba podkreślić, że nawet drobna awaria może spowodować osłabienie wizerunku firmy. Skoro infrastruktura nie działa lub działanie jest znacznie spowolnione, firma nie generuje zysków. A raz utracony klient może nie wrócić, dlatego tak ważne jest dbanie o sprawne działanie wszystkich komponentów infrastruktury – sieci, serwerów, aplikacji i systemów zabezpieczeń.

Jakie usługi wykona zespół informatyków w ramach administracji infrastrukturą IT?

  • Przeprowadzi aktualizację oprogramowania, aplikacji, systemu.
  • Skonfiguruje usługi do aktualnych trendów i wymogów firmy.
  • Zmierzy wskaźniki wydajności wybranych komponentów infrastruktury IT i podejmie działania naprawcze.
  • Zlokalizuje i usunie problemy techniczne.
  • Wykona cykliczne backupy i testowo je odtworzy.
  • Zweryfikuje poprawność i dostępność działania usług.
  • Sprawdzi podatność infrastruktury na działanie cyberprzestępców i wprowadzi rozwiązania ochronne.

Dodatkowo, zespół informatyków na bieżąco będzie prowadził dokumentację realizowanych działań. Abyś wiedział, jakie kroki zostały podjęte przez informatyków i jakie błędy zaistniały lub mogły zaistnieć w ramach infrastruktury IT.

Jeśli Twoja firma potrzebuje fachowego wsparcia, skontaktuj się w celu poznania oferty. Opieką informatyczną możemy objąć sieci i serwery. I zadbamy przy tym o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa powierzonej infrastruktury. W zgodzie z najlepszymi praktykami i SLA.