Dziękujemy za kontakt!

Outsourcing IT – kompleksowa obsługa informatyczna 

Outsourcing IT to praktyka przekazywania zarządzania infrastrukturą IT, systemami i procesami technologicznymi zewnętrznym firmom specjalizującym się w usługach informatycznych. W ramach outsourcingu, przedsiębiorstwa mogą przekazać odpowiedzialność za szeroki zakres działań – od zarządzania sieciami i serwerami, poprzez bezpieczeństwo danych, aż po rozwój oprogramowania i wsparcie techniczne. Outsourcing IT pozwala firmom na skoncentrowanie swoich zasobów na kluczowych obszarach działalności, jednocześnie korzystając z zaawansowanej wiedzy i doświadczenia zewnętrznych ekspertów IT.

Korzyści z outsourcingu IT dla firm

Redukcja kosztów: Outsourcing IT pozwala znacząco obniżyć koszty operacyjne. Firmy nie muszą inwestować w drogie sprzęty, oprogramowanie ani nie ponoszą bezpośrednich kosztów zatrudnienia specjalistów IT. Koszty są przewidywalne dzięki stałym miesięcznym opłatom za usługi.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy: Firmy outsourcingowe dysponują zespołami ekspertów z różnych dziedzin IT, co oznacza, że klient ma dostęp do szerokiej gamy specjalistów bez potrzeby zatrudniania ich na etat.

Skupienie na kluczowych celach biznesowych: Kompleksowa obsługa informatyczna umożliwia kierownictwu i pracownikom skoncentrowanie się na rozwijaniu swojej podstawowej działalności, bez rozpraszania uwagi problemami technicznymi.

Elastyczność i skalowalność: Usługi IT mogą być szybko dostosowywane do zmieniających się potrzeb biznesowych, co umożliwia łatwe skalowanie w górę lub w dół zasobów IT w zależności od aktualnych wymagań.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych: Profesjonalni dostawcy usług IT dysponują narzędziami i wiedzą niezbędną do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i ochrony przed cyberzagrożeniami.

Ciągłość działania i niezawodność: Dzięki stałemu monitorowaniu i zarządzaniu, firmy outsourcingowe zapewniają ciągłość działania usług IT i minimalizują ryzyko przestojów.

Nasze Usługi Outsourcingu IT

W ramach obsługi informatycznej firma Virtline proponuje:

Zaprojektowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi.

Administracja systemami Linux, Windows i Unix.

Tworzenie oraz cykliczne odtwarzanie kopii bezpieczeństwa.

Wdrożenie zabezpieczeń informatycznych.

Wdrożenie i nadzorowanie systemu monitoringu IT.

Wykonywanie aktualizacji usług i upgrade’ów systemu.

Szkolenia personelu z zakresu bezpieczeństwa IT.

Stałe doradztwo informatyczne i wsparcie IT – dział Helpdesk.

Analizę rozwiązań IT.

Przygotowanie projektu IT w odpowiedzi na zapotrzebowanie Klienta.

Outsourcing IT z Zastosowaniem Najlepszych Praktyk

Nasze usługi outsourcingowe są świadczone przez doświadczony zespół IT, który opiera swoje działania na renomowanych metodologiach takich jak Agile, ITIL oraz normach ISO 27001. Dzięki temu zapewniamy kompleksowe wsparcie, które obejmuje szeroki zakres działań cyklicznych, mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony danych. 

Nasza firma, Virtline, wyróżnia się na rynku wysoką jakością usług w dziedzinie bezpieczeństwa IT, co potwierdza naszą pozycję lidera w tej branży. Nasze zaangażowanie w stosowanie najlepszych praktyk i ciągłe dążenie do doskonałości sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem dla firm poszukujących niezawodnych rozwiązań outsourcingowych.

Jak Pracujemy?

Proces wdrożenia usługi outsourcingu IT

Nasz proces wdrożenia usługi outsourcingu IT rozpoczyna się od dokładnej analizy potrzeb i wymagań klienta. Następnie, na podstawie zebranych informacji, tworzymy spersonalizowany plan działania, który obejmuje wszystkie etapy projektu – od inicjacji, przez realizację, aż po wsparcie posprzedażowe. Współpracujemy z klientem na każdym kroku, aby zapewnić płynne i efektywne wdrożenie usług, minimalizując jednocześnie zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Indywidualne podejście do potrzeb klienta

W naszym podejściu do współpracy z klientami kładziemy nacisk na:

Różnorodność potrzeb i celów: Zdajemy sobie sprawę, że firmy działają w różnych realiach biznesowych, co przekłada się na zróżnicowane wymagania i cele.

Spersonalizowane rozwiązania: Dostosowujemy nasze usługi do specyficznych wymagań każdego klienta, aby zapewnić rozwiązania IT, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom.

Wstępne konsultacje: Przed rozpoczęciem każdej współpracy przeprowadzamy szczegółowe konsultacje. Pozwala nam to na głębokie zrozumienie oczekiwań i wymagań biznesowych klienta.

Projektowanie na miarę: Na podstawie zebranych informacji projektujemy rozwiązania IT, które są idealnie dopasowane do konkretnych potrzeb klienta.

Audyt Infrastruktury IT 

Przed podjęciem działań outsourcingowych, rekomendujemy przeprowadzenie audytu infrastruktury IT klienta. Jest to kluczowe dla zidentyfikowania zasobów sprzętowych i oprogramowania, co umożliwia efektywne zaplanowanie modernizacji. Taki audyt ułatwia wyznaczenie celów modernizacyjnych, gwarantując, że inwestycje w infrastrukturę IT zwiększą efektywność operacyjną i poziom bezpieczeństwa.

Elastyczne pakiety usług i SLA (Service Level Agreement)

Oferujemy szeroką gamę elastycznych pakietów usług, które można dostosować do zmieniających się potrzeb biznesowych. Nasze umowy SLA (Service Level Agreement) są jasne i przejrzyste, określają poziomy usług, gwarantowane czasy reakcji oraz zobowiązania jakościowe. Dzięki temu klienci mają pewność, że ich systemy IT są zarządzane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i że wszelkie problemy zostaną szybko i skutecznie rozwiązane.

Komunikacja z dostawcą outsourcingu IT

Nasze zobowiązanie do zapewnienia otwartej i ciągłej komunikacji z klientami realizujemy poprzez różnorodne kanały takie jak dedykowane linie telefoniczne, e-mail oraz platformy do zarządzania ticketamii, co umożliwia efektywną wymianę informacji i rozwiązywanie zgłoszeń w możliwe najszybszym czasie. W umowach SLA jasno określamy gwarantowane czasy reakcji, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co zapewnia szybką i skuteczną odpowiedź na wszelkie problemy IT, minimalizując ryzyko przestojów. 

Koszty usługi outsorcingu

Wycena usług outsourcingowych dokonywana jest z uwzględnieniem skali infrastruktury klienta oraz zakresu realizowanych działań. Dążymy do tego, aby nasza oferta była maksymalnie dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta, oferując elastyczne modele współpracy: godzinowy, ryczałtowy lub abonamentowy. Nasze podejście do relacji z klientami jest oparte na partnerstwie, co oznacza, że zawsze istnieje możliwość dostosowania formy rozliczeń, aby w pełni odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom naszych partnerów biznesowych. 

Dostępność Usług

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług outsourcingu IT, docierając do klientów w kluczowych miastach, na terenie całej Polski, a także w Unii Europejskiej. Zapewniamy, że niezależnie od lokalizacji, każdy klient ma dostęp do naszych zaawansowanych rozwiązań technologicznych i profesjonalnego wsparcia.