Bezpieczeństwo

Outsourcing IT czy samodzielne zarządzanie systemami informatycznymi

Outsourcing IT czy samodzielne zarządzanie systemami informatycznymi

Budowa profesjonalnej infrastruktury IT wewnątrz firmy i zarządzanie nią jest w wielu przypadkach po prostu nieopłacalne. Zwłaszcza, jeśli firma nie zatrudnia wyspecjalizowanych ekspertów ani wcześniej nie miała do czynienia z procesami administracji sieci i systemów informatycznych. Najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku okazuje się outsourcing usług.

Dlaczego utrzymanie własnej infrastruktury IT jest nieopłacalne?

Na taką sytuację wpływa kilka aspektów:

  • Dostawcy zewnętrznych usług zapewniają dostęp do zasobów technicznych i wysokiej jakości rozwiązań.
  • Outsourcing IT oznacza tańszą obsługę niż prowadzenie samodzielnej administracji systemami IT.
  • Firma uzyskuje dodatkowe wsparcie na usługi związane z wdrożeniami, np. urządzeń sieciowych, rozwiązań do wykonywania backupu, oprogramowania, itd.

Wśród usług, które może wybrać firma w ramach outsourcingu IT, znajdują się:

  •  Wprowadzenie środowiska biznesowego do platformy chmurowej

Usługa charakteryzuje się kompleksowym przeniesieniem danych do chmury, nad którą opiekę przejmuje hostingodawca. Firma zyskuje dostęp do specjalistycznej wiedzy ekspertów, możliwość bieżącego edytowania danych, nowe możliwości rozbudowy infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych.

Zgodnie z rozporządzeniami prawnymi (m.in. RODO), firmy mają obowiązek wdrożenia narzędzi zabezpieczających przed awariami technicznymi, wyciekami danych oraz atakami cyberprzestępców. Do rozwiązań, które mogą wprowadzić przedsiębiorstwa, należą: system cyklicznego odtwarzania backupu czy system firewall. Firma informatyczna przeprowadza profesjonalną analizę infrastruktury posiadanej przez organizację i proponuje działania optymalizacyjne. W ramach outsourcingu IT zajmuje się zakupem sprzętu i oprogramowania, jego instalacją w siedzibie klienta oraz bieżącym monitorowaniem działających usług (najczęściej w formie zdalnej).

  • Zadbanie o bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu i aplikacji biznesowych

Ciągłość działania (workflow) jest zagwarantowana przedsiębiorstwu na podstawie umowy SLA. Ustalony zostaje termin, w którym firma informatyczna zobowiązuje się podjąć reakcję w odniesieniu do zaistniałego wydarzenia (pod względem jego wpływu na sprawne funkcjonowanie infrastruktury IT. Przeprowadzane zostają również cykliczne aktualizacje oraz istnieje możliwość serwisowania sprzętu. Przedsiębiorstwo zyskuje pewność, że infrastruktura IT jest na bieżąco obserwowana i podlega profesjonalnej analizie, w oparciu o dostarczane raporty.

Utrzymanie systemów informatycznych wymaga użycia wysokiej jakości narzędzi. Dla firm priorytetem powinno stać się zapewnienie stałego i bezpiecznego prowadzenia biznesu. Powodów wyoutsourcingowania usług na zewnątrz jest wiele – brak czasu na samodzielne zarządzanie systemami IT, brak gotówki na utrzymanie własnego działu IT, brak miejsca na utworzenie własnej serwerowni. Najlepszym wyjściem w takim wypadku jest zainwestowanie w zewnętrzne usługi i wybranie cyklicznej administracji systemami i sieciami.